او یک خدمتگزار بود شماره 50او یک خدمتگزار بود شماره 49او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 35او یک خدمتگزار بود شماره 47او یک خدمتگزار بود شماره او یک خدمتگزار بود شمارهاو یک خدمتگزار بود شماره 34او یک خدمتگزار بود شماره34او یک خدمتگزار بود شمارهشماره34او یک خدمتگزار بود شماره 30او یک خدمتگزار بود شماره 48او یک خدمتگزار بود شماره 24او یک خدمتگزار بود شماره 27او یک خدمتگزار بود شماره3 او یک خدمتگزار بود شماره25 او یک خدمتگزار بود شماره43 او یک خدمتگزار بود شماره 44او یک خدمتگزار بود شماره44او یک خدمتگزار بود شماره26

او یک خدمتگزار بود شماره ۳۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۳۵

آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا.
با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود….
او یک خدمتگزار بود شماره ۳۵ درباره تشرف علی بن مهزیار است.

علی بن مهزیار

سال های آغازین غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام برای محبین و دوستداران آن حضرت بسیار سخت می گذشت، نمی توانستند باور کنند امامشان زنده است اما غائب و دور از دسترس مردم….اما گویا کم کم ندیدن حضرت باعث از یادبردن ایشان شد….

نوزده مرتبه به قصد زیارت حضرت ولی عصر علیه السلام به حج عزیمت نمود اما موفق به تشرف نشد. سال آخر نا امید شده بود که با خوابی مکلف به ادای حج می شود و طی اتفاقاتی اذن دخول به وادی امن حضرت را دریافت می کند.حضرت را در قامتی حیدری، پاکیزه و پاک سرشت با خالی بر گونه راست زیارت می کند.

سلام می دهد وجوابی بهتر از سلام خود می شنود. اولین سوال را حضرت جویا می شوند و انتظار را گونه ای دیگر معنا می کنند که ای مهزیار چه دیرنزد ما آمدی ؟ شب و روز منتظر ورودت بودیم…..آیا کسی را نیافتی که تو را دلالت کند؟!؟ لکن شماها اموالتان را فزونی بخشیدید و بر بینوایان از مومنین سخت گرفته، آنان را سرگردان و بیچاره کردید و رابطه خویشاوندی را در بین خود بریدید، دیگر شما چه عذری دارید؟…..اگر نبود که بعضی از شما برای بعضی دیگر استغفار می کنید تمام کسانی که بر روی زمین هستند نابود می شدند به جز خواص شیعه که گفتارشان با رفتارشان یکی است…..

علی بن ابراهیم بن مهزیار برادر زاده علی بن مهزیار از فقها، محدثان و دانشمندان معروف شیعه و از راویان معتبر شیعی است که چندین نفر از خانواده او عمر خویش را در راه خدمت به ائمه گذراندند.

مقالات مرتبط با او یک خدمتگزار بود :

او یک خدمتگزار بود شماره۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره۳۳

او یک خدمتگزار بود شماره۳۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

او یک خدمتگزار بود شماره۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره۲۷

او یک خدمتگزار بود شماره۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره۳۱

او یک خدمتگزار بود شماره۳۴

او یک خدمتگزار بود شماره۳۶

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۴

 


دیدگاه خود را بیان کنید

20 − سیزده =