کتاب مهر محبوب

لینک دانلود در ادامه مطالب…

  • نام کتاب: مهر محبوب (بررسی و تحقیق در آثار و خواص محبت امام عصرعلیه السلام)
  • موضوع: سیره امام زمان علیه السلام
  • مولف: سید حسین حسینی
  • ناشر: نشر آفاق
  • توضیحات کتاب:

همان گونه که از نام کتاب مشخص است مجموعه مطالب آن با هدف تبیین آثار محبت به امام زمان علیه السلام تهیه شده است. در حقیقت نویسنده می‌کوشد یکی از وظیفه‌های مهم مردم در دوران غیبت را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد، تا از این راه افراد را با یکی دیگر از وظایف عقلی و شرعی خود آشنا سازد. بحث های ارائه شده در این اثر در چهار بخش و به شرح زیر است:

بخش اول: مقدمات:

در این بخش که به دنبال پیش گفتار آمده است، با بیان مفهوم محبت، به معرفی ابزارهای تحقیق، نیل به محبت و بسترهای محبت پرداخته می‌شود. در ادامه، به جایگاه محبت در قرآن و حدیث اشاره می‌گردد و…

بخش دوم: موجبات محبت:

از آنجا که تحقق محبت نیز مانند سایر امور، علل و اسمایی دارد در این بخش به معرفی بعضی از آن علل مانند: حبّ ذات، احسان، حبّ جهان و سنخیت درونی روحی پرداخته می‌شود. همچنین به نقش احسان در سپاس گذاری، به نمونه‌هایی از احسان‌های پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(ع) به افراد مختلف اشاره می‌شود.

بخش سوم: خواص و آثار محبت:

در این بخش که عمده صفحه‌های کتاب را به خود اختصاص داده است به آثاری چون: یکتا گزینی محبوب، محب از حب ذات می‌گذرد، گوهرشناسی، هدیه به محبوب و تسلیم در برابر او، محبت و ایمان، خستگی را می‌زداید، ذکر محبوب، اقتباس نور از محبوب، انقلاب ماهیت، بی‌قراری در غیبت محبوب، حشر با محبوب و… اشاره می‌شود. در هر یک از موارد، به جز تبیین ابعاد گوناگون آن درباره نمونه‌ها و مصادیق عینی کامل مورد و مانع های تحقق و اقسام آن و… مباحثی آورده شده است.

بخش چهارم: صفات محبوب:

در این بخش درباره صفاتی چون: دل آرایی نامحدود محبوب، وفای محبوب، جذبه محبوب، گذشت از لغزش های محب و در دسترس بودن محبوب و… مباحثی ارائه می‌شود. آن‌گاه نتیجه‌گیری می‌شود محبت، یک ودیعه الهی و امانت فطری است که در درون همه موجودات، به ویژه انسان، بُعدیت نهاده شده است. اصل محبوب و محبوب اصل، خداوند جهان، الله است که همه ویژگی‌های محبوب را بدون ساحل و نهایت داراست. پس از او و اجازه او، انوار عظمت، رحمت و رأفتش پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) قرار دارند که همه از ملاک های محبوب واقعی برخوردارند. دیگران هرچه بیشتر به آنان نزدیک تر شوند، رنگ و بوی بیشتری از حق پیدا می‌کنند. همچنین آنها همه موجبات محبت و احسان و زیبایی و… را دارند. محبت آنان دارای خواص و آثار بارز و شگرفی است. عاشقان واقعی، آنها را چشیده و به دریای زلالشان رسیده و سیراب گشته‌اند. آثار و خواصی چون توحید، خستگی ناپذیری در راه محبوب، اقتباس نور از محبوب و… از جمله آنهاست.


دیدگاه خود را بیان کنید

19 + 15 =