کتاب سلوک منتظران

کتاب سلوک منتظران

لینک دانلود در ادامه مطالب…

  • نام کتاب: سلوک منتظران

  • موضوع: مهدویت – انتظار
  • مولف: سید محمد بنی هاشمی
  • ناشر: انتشارات منیر
  • توضیحات کتاب:

مطالب این کتاب در چهار بخش وده فصل تنظیم شده :
در بخش نخست به اهمیت انتظار و جایگاه آن در دین اشاره شده است و سپس نویسنده با توجه به وجدانی بودن

حال انتظار از سه جهت به تعریف پرداخته است.در بخش دوم ابتدا مفهوم دقیق انتظار فرج امام عصر علیه السلام با توجه به این که بزرگترین گرفتاری عصر، غیبت ایشان می باشد، مورد بحث قرار گرفته است.بخش سوم مربوط به ناگهانی بودن ظهور امام است و درآن از طریق اعتقاد به «بدا»در مورد وقت ظهور و علائم آن، ثابت می شود که انتظار فرج باید همیشگی باشد و یاس از آن در یک لحظه هم قابل قبول نیست.آخرین بخش کتاب به آثار و برکات انتظار اختصاص دارد که در دو مرحله غیبت و پس از ظهور مطرح شده است.


دیدگاه خود را بیان کنید

3 × 2 =