کتاب تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سیدالشهدا

معرفی کتاب محرم – کتاب تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سیدالشهدا

کتاب تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سیدالشهدا علیه السلام

تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سیدالشهدا علیه السلام به حادثه کربلا پرداخته شده است.حرکت امام حسین علیه السلام دو علت دارد یکی ظاهری و دیگری باطنی: علت باطنی آن امتثال فرمان خدای تبارک و تعالی است که ان شاء ان یراک قتیلا. و حضرت به صراحت فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله به من دستوری داده که آن را اجرا خواهم کرد. علت ظاهری خروج از مدینه و مکه، حفظ نفس و حفظ حرمت خانه خدا و حرکت به سوی عراق برای اجابت دعوت کوفیان و اتمام حجت بوده است.

مشخصات کتاب :

  • نام کتاب : تحلیل، و بررسی انگیزه حرکت سیدالشهدا علیه السلام
  • مؤلف : مهدی صدری
  • ناشر : طوبای محبت
  • موضوع : واقعه کربلا، ۶۱ق

تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سیدالشهدا

بخشی از کتاب :

شناخت زوایای گوناگون و جوانب مختلف زندگی پسشوایان معصوم علیهم السلام و فهم و درک صحیح آن، در اعتقاد و عمل ما نقش مهمی را ایفا می کند؛ زیرا درجات ایمان و معرفت بدان بستگی دارد.همان گونه که دریافت صحیح این مطلب از اهمیت و ارزش والایی برخودار است.خطا و اشتباه در آن نیز را به بیراهه کشانده و آثار زیانباری بر  آن مترتب می گردد.ناگفته پیداست که با توجه به دینی بودن مطلب از یک سو، و دقیق بودن و احیانا پیچیدگی آن از سوی دیگر پی بردن به واقع این قضایا بدون راهنمایی و ارشاد خود معصومین علیهم السلام ممکن نیست، چنانکه فرموده اند: کار ما خاندان(و پی بردن به آن بسیار)دشوار است، و جز فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل و مؤمنانی که خدا دل هایشان را آزموده(و از امتحان سرافراز بیرون آمده اند) کسی تاب آن را ندارد(و به آن پی نمی برد).


دیدگاه خود را بیان کنید

4 × 3 =