او یک خدمتگزار بود نیمه شعبانبزرگسالمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبانویژه نیمه شعبان خدمتگزاران

روایت هشام بن حکم

او یک خدمتگزار بود شماره 24 روایت هشام بن حکم از یاران امام صادق علیه السلام است.

این قسمت از  او یک خدمتگزار بود روایت هشام بن حکم از یاران امام صادق علیه السلام است.

روایت هشام بن حکم

آن روز یکی از شلوغترین روزهای حج بود. امام صادق علیه السلام با گروهی از یارانشان گفتگو می کردند. جوانی وارد جمع شد، حضرت با شادمانی او را به کنار خود فراخواندند و او را تکریم کردند. مردم همه شگفت زده از این کار حضرت بودند که ایشان با دیدن آثار شگفتی در چهره یاران عالمشان فرمودند: هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و یده این جوان با دل و زبان و دستش یاور ماست.

آری!!! این جوان چه خوب یاری بود که توانست در آن برهوت بی یاوری جان خویش را در راه امام زمانش فدا کند. او همان جوانیست که حضرت درباره او فرمودند: هشام بن حکم مراقب و نگهبان حق ما و مؤید صدق ما و نابودکننده نظرهای باطل دشمنان ماست.

کسی که از او پیروی کند، از ما پیروی کرده است و کسی که با او مخالفت کند، با ما مخالفت ورزیده است. آیا مدال افتخاری بالاتر از آنچه امام صادق علیه السلام به هشام دادند وجود دارد؟

 


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا