او یک خدمتگزار بود غدیربزرگسالغدیرمتنیمخاطبیننوجواننوع محتواویژه غدیر خدمتگزاران

روایت قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام – او یک خدمتگزاربود شماره 23

قنبر ملقب به ابوهمدان غلام امیرالمومنین علیه السـلام

او یک خدمتگزار بود درباره قنبر غلام امیرالمومنین علیه السـلام است. او مورد عنایت حضرت امیر علیه السلام بود و از چشمه معرفت آن حضرت کسب فیض می کرد.

روایت قنبر غلام امیرالمومنین علیه السـلام

قنبر غلام امیرالمؤمنین علیه السـلام بود. او مورد عنایت حضرت امیر علیه السلام بود و از چشمه معرفت آن حضرت کسب فیض می کرد. از نسب او تاریخ نویسان ثبت نکرده اند. گویا خداوند نیز خدمتگزاری او را پذیرفته است و در نسب او تنها خدمتگزاری امیرالمؤمنین علیه السـلام باقی مانده است و بس…

در جنگ صفین پرچم دار لشکر امیرالمومنین علیهالسلام بود و در نهایت توسط حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید. در بحارالانوار جلد ۴۲، صفحه ۱۲۶ آمده است هنگامی که حجاج از او در مورد خودش می پرسد اینگونه پاسخ می دهد.

« انا مولي من ضرب بسيفين و طعن برمحين، و صلي قبلتين و بايع البيعتين و هاجر الهجرتين و لم يكفر بالله طرفه عين، انا مولي صالح المومنين و وارث النبيين و خيرالوصيين…؛

من غلام آن كسی هستم كه با دو شمشیر و دو نیزه می جنگيد و به دو قبله نماز خواند و دو نوبت با رسول خدا صلی الله عليه و آله بیعت كرد و دو نوبت هجرت نمود و لحظه و چشم به هم زدنی كافر نشد، من غلام صالح مومنانم و غلام وارث انبيا و بهترين اوصيا هستم…»

چون حجاج اين سخنان را از قنبر شنيد، دستور داد گردن او را زدند و آن مرد خدا و يار و همراه امير مومنان عليه السلام را به شهادت رساندند.


برای مشاهده و مطالعه بیشتر در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام، غدیر و همچنین مشاهده مقالات او یک خدمتگزار بود به لینک های زیر مراجعه نمایید.

فهرست او یک خدمتگزار بود   فهرست غدیر

 

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا