متن ادبی فاطمیه ، برنامه ویژه فاطمیه 2

برنامه پیشنهادی ویژه فاطمیه ۴

برنامه پیشنهادی ویژه فاطمیه ۴ :

برنامه پیشنهادی ویژه فاطمیه ۴ شامل غرفه ها ، عکس ها ، متن خوش آمد گویی ، صوت ها و… مربوط به یک برنامه کاملا ویژه برای فاطمیه است.

جهت دانلود فایل کارت دعوت به لینک های زیر مراجعه کنید :

  1. فایل دعوت

  2. قالب فایل دعوتنامه

فایل های مربوط به برنامه :

بنر فاطمیه
عکس
خوشآمد گویی
خوشآمد گویی ۲
خوشآمد گویی
عکس ۲
نوحه
غرفه ی ۱
غرفه ی ۱
غرفه ی ۲
غرفه ۲
غرفه ۳
غرفه ی ۳
غرفه ی اول
غرفه ی دوم
غرفه ی سوم
فرم نظرسنجی
عکس
کارت دعوت نامه
میان برنامه
نمایش توضیحات
نمایشنامه
نمایش