متن مجری شماره2،متن مجری انتظار

متن مجری نیمه شعبان – متن مجری آرزوی دیدار

متن مجری آرزوی دیدار

متن مجری آرزوی دیدار شامل بخش های خوش آمد و قرآن ، سرود ، سخنرانی ، مسابقه علمی ، نمایشگاه ، مولودی دعا و مناجات می باشد که تیم خلاق خدمتگزاران این مجموعه را در اختیار شما بزرگواران قرار داده اند تا مورد استفاده شما در مناسبتها باشد.

خوش آمد و قرآن

 • سلام بر نور   سلام برسپیدی
 • سلام بر امید  سلام بر پاکی
 • سلام بر ستاره فروزان
 •  سلام بر ماه تابان
 •  سلام بر نیمه ماه شعیان
 • سلام بر فرزند خورشید
 • سلام بر فرزند ماه تابان
 • سلام بر فرزند رخشندهی اختران آسمان
 • سلام بر زاده یس و زاریات سلام بر فرزند طور و عادیات
 • سلام بر مولود موعود
 •  مولود امشب
 •  مهدی موعود
 • و سلام بر دوستداران نیکی  سلام بر دوستداران سپیدی
 • و سلام بر لاله های منتظردر جشن میلاد!

سلام برشما که گل محبت او را در دل‌هایتان نشانده‌اید! و سلام بر قلب‌هایتان که چونان باغی پر گل، مقدم او را به انتظار نشسته است.

آغاز می کنیم جشن مان را با یاد او که ترجمان وحی است و تلاوت کننده قرآن. هم او که خداوند درباره‌اش می فرماید‌:

 ” پخش قرائت صوت آیات ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۱۸ سوره کورت ۲

قرآن : سوره تکویر آیات (۱-۲۰) با تکرار آیات ( ۱۵و ۱۶و ۱۷و ۱۸ترجمه آیات به صورت دکلمه خوانده شود.)

 • سوگند به ستاره،سوگند به آن ستاره موعود، سوگند به ستاره و هنگام درخشش
 • سوگند به آن مولود موعود که در شب میلادش چون ستاره‌ای بدرخشید و ماه زمینیان شد.
 • سوگند به ستاره و پنهان شدنش
 • سوگند به او که درخششی کوتاه در پشت این غیبت پنهان گشت.
 • سوگند به ستاره و آن هنگام که ظاهر شود
 • سوگند به او و به جلوه دو باره اش آن هنگامه که ظهور کند.
 • سوگند به شب فراگیر غیبتش ، شبی به طولانی قرنها شبی به درازای ۱۱۷۲ سال
 • و سوگند به صبح سپید دولتش آن هنگام که از کرانه افق بدمد و قسم به نور فراگیر عدالتش که میهمان تمام روزنه ها خواهد شد.او خواهد آمد و با خود تمام سپیده ها را خواهد آورد.

سرود

مرغ ایمان از شاخه دل‌ها پریده است. و دیگر بلبلی عاشقانه نمی خواند. درخت‌ها دست به آسمان دارند و آمدنت را دعا می‌کنند. تمام پرندگان صبح گاهان سرود تو را سر می دهند و منتظرند. اگر پرنده‌ای سر به میان بال دارد غمگین توست. اگر اشک گلی بر خاک تیره چکیده از غم غربت توست. اگر کودکی گریه می کند بهانه تو را می گیرد.

تمام آینه ها غبار دوریت را دارند دل به کدامین چهره خوش کنند به روی سیاه یا چهره کریه دشمنان به خون تشنه تو؟ سالهاست که منتظر درخشش نور تو هستند. دل من نیز چون کودکی بهانه تو را می گیرد و برای توست که می گرید. گاه نیز چون پرنده ی کوچکی خاکستری می خواند. آوازی غمگین که غیبت تو را حکایت می کند. و گاه چون آیینه ای لحظه ای وام دار یاد تو می شود. آری این دل به امید دیدارت است که هنوز می تپد.

در شب میلادت گرچه باید شادمانه خواند ولی صد افسوس که تو خود آفتاب پشت ابری. و در روزهای ابری نمی توان سرودی جز باران خواند!  و اینک سرود انتظار تو را به ترنم می نشینیم تا مگر به گوشه چشمی دل غم دیده ما را بنوازی!

نمایشگاه _ مسابقه ی علمی

به خاک کوچه دیدارآب می پاشند

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد!

صدای شیهه رخش ظهور می آید

بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند

   بخوان ترانه شادی که یارآمدنی‌ست

مترس از شب یلدا بهار آمدنی‌ست

خبر دهید به یاران سوار آمدنی‌ست

یگانه فاتح این کوهسار آمدنی‌ست

دانه‌ایم که در تیره خاک گرفتار گشته ایم و به جستجوی نور تو را فریاد می کنیم. کشتی شکسته گانیم و خسته تر از آن که خود را به ساحل برسانیم. تشنه گانیم و تشنه تر از آن که آبی ما را سیراب کند. آری! تو همان آب گوارایی که خداوند در قرآنش چنین در باره‌ات می گوید:

ای رسول ما! بگو که با دیده تامل بنگرند که اگرآب که مایه زندگانی شماست صبح گاهی همه در زمین فرو رود جز خدا کیست که باز آب گوارا برای شما پدپد آورد؟

مهدی جان! آرامش دل‌های طوفان زده ما! کشتی نجات و ساحل آرام زندگی! در جشن میلادت تو را به جستجو می نشینیم. شاید که ذره‌ای از نورت ما را تیره خاک رها کند و چون ساقه ای ترد به سوی خورشید وجودت عروج کنیم.

مولودی و کیک

بیا که با همه کوله بار برخیزیم

غبار غربت پاییز را دوامی نیست

سوار صبح ظفر تا سپیده می آید

مرغ دل بزداییم با ستاره اشک

   به عزم بوسه به دستان یار برخیزیم

به انتظار طلوع بهار برخیزیم

بیا زخواب شب انتظار برخیزیم

مثال آیینه بی غبار برخیزیم

و اینک ای مهر فروزان! مهدی جان!

 • ۱۱۷۲سال است که ماه در شب نیمه به امید آمدنت می تابد.
 • ۱۱۷۲ سال است که خورشید روز میلادت را بی تو آغاز می کند.
 • ۱۱۷۲ سال است که زمین به امید آمدن دوباره ات به امید جلوه ای دیگری به امید عدالتت می چرخد.

و قرنهاست که ستارگان چراغانی جشن میلادت هستند تا بیابی و هستی را جانی دوباره ببخشی. تا تو ای گل هستی بیایی و این جشن های غریبانه ما رنگی دوباره گیرد. تا بیایی از جشن های میلادت رنگ نبودنت را بزدایی. آری می آیی تا در شب میلادت چشمانمان بارانی نباشند و دل هایمان نیز با لب هایمان بخندند.

آری به امید آمدنت به امید طلوع دوباره ات از کنار کعبه جشن میلادت را به ترنم می نشینیم و مقدمت را گلباران می کنیم. لب‌هایمان مولودی خوان میلاد توست!

سخنرانی

راستی را در کجایی؟ نمی دانم! به جستجویت تا خاکستری ترین ابرها رفتم. قدم به قدم نشانه به نشانه به دریا ها رسیدم و تو را نیافتم. جنگل را درخت به درخت گشتم و تمام تپه ماهورها را صحرا را در نوردیدم. کوه را به جستجوی تو بالا رفتم.  و از هر تپه با یاد تو پایین آمدم. از هر ذره از هر سنگ نام تو را پرسیدم. شاید که لحظه ای برای استراحتی بر آنها نشسته باشی. تمام نرگس ها را دانه به دانه برای تو بوییدم, شاید,  شاید که یکی از آنها وامدار اشک سحرگاه تو بوده باشد. متن مجری آرزوی دیدار 

از هر درخت چون پیچکی بالا رفتم تا دور دستها به افق نگریستم اما تو را ندیدم! راستی را در کجایی؟ نمی دانم! شاید در مکه باشی چنگ بر پرده کعبه داری و ظهورت را به دعا نشسته ای. شاید شاید در کربلایی و اشک ریزان جدت حسینی. نمی دانم شاید هم غریبانه بر سر قبر مادر نشسته ای و چون فرزندی تنها، برای مادر از درون می گریی. نمی دانم کجایی. ولی هر کجا هستی به سلامت باشی! این را می دانم که در دلهایمان جای داری. قلب های تک تک ما خانه توست.

میلادت بهانه ایست تا خانه تکانی کنیم،غبار گناه را بزداییم و منتظر آمدنت باشیم و با اشک دیده راه را آب زنیم. تا تو بیایی توکه نامت اکسیر محبت است. تو که یاد آور تمام مهربانی ها هستی و پدر دلسوز همه ما. یتیمانت به انتظار دستان پر مهر تو هستند تو که برای ما دنیایی ها: رحمت خداوند هستی ولی حیف که جز شمشیرت نگفته اند. حیف که از تو چیزی نمی دانیم. حیف که محبت تو خانه نشین دلهایمان شده حیف که قدر محبت تو را نمی دانیم.

به این بهانه و صد بهانه دیگر گوش می سپاریم به سخنانی که رنگ محبت تو دارند و حکایت از اکسیر زندگی می کنند.

نمایش

تو می رسی دلم از جا بلند خواهد شد

تو می رسی و به باغ خزان رسیده ما

سلام صبح و سحر، ساده و صمیمی و سبز

نگاه ماه چو نیلوفران، حلقه زنان

در آفتابی تو، روزهای کوتاهم

رها و موج زنان، در نسیم دیدارت

به یمن مقدم تو، قامت شکسته عشق

به شوق دامن لطف تو ای کرامت سبز!

بیا چو هیبت طوفان که شاخه های جهان

دلم به شوق تماشا بلند خواهد شد

شکسته قامت گلها بلند خواهد شد

در آن شکوه و شکوفا بلند خواهد شد

به سوی ساقه فردا بلند خواهد شد

به رغم این شب یلدا بلند خواهد شد

تمام وسعت دریا، بلند خواهد شد

چه پرشکوه چه بالا بلند خواهد شد

هزار دست تمنا بلند خواهد شد

به پیشواز تو از جا بلند خواهد شد

یوسف گم گشته زهرا! ای عزیز جان! ما تو را گم کرده ایم و در شب میلادت با سکه سیاه قلبهایمان تو را به انتظار نشسته ایم. می دانیم که بهای یوسف، قلب سیاه نیست ولی چه کنیم که تو را دوست داریم و عاشقت هستیم! اصلا مگر می توان گفت که بهای تو چیست؟ قلب که هیچ اگر جانهایمان را هم در کفه ترازو بگذاریم، هیچ نمی شود. تو خود می دانی که دستانمان خالی است؟ پس خودت جلوه ای بنما! ای مهربان تر از یوسف به برادران گناهکار!

به آرزوی دیدار، مشتاقانت حکایتی از تو را به تماشا می نشینند و با این بهانه لحظه ها را با عطر یاد تو جاودانه می کنند. متن مجری آرزوی دیدار 

دعا و مناجات

 • سلام بر پیمان محکم الهی
 • همان پیمانی که در روز الست از بندگانش گرفت.
 • سلام بر پرچم افراشته عدل خداوند
 • همان پرچمی که تنها پیروانش رستگار می شوند
 • سلام بر رحمت فراگیر خداوند
 • همان رحمت پنهان شده در پشت ابر که چون خورشید رحمتش فراگیر است.
 • سلام بر وعده غیر قابل انکار خداوند
 •  همان وعده ای که انکارش به منزله انکار پیامبر است.
 • سلام بر توای ابتدا وانتهای تمام آرزوها
 • همان آرزویی تمام بشریت قرنهاست او را به انتظار نشسته.
 • سلام بر تو و تمام خوبیهایت و سلام بر تو و تمام مهربانی هایت!

با سلام آغاز کردیم و با سلام هم به پایان می بریم. که خداحافظی شیوه عاشقان دلباخته نیست. آری، عاشقانی که هر لحظه منتظر دیدارت هستند مگر می شود از تو و از دیار تو خداحافظی کنند؟ مگر می شود؟! نه این رسم عاشقی نیست عاشق مهدی یعنی همیشه چشم براه همیشه منتظر همیشه کوشا!

آری عاشق مهدی همیشه چشم براه است ودست به دعا. دست به دعا دارد تا برای عزیز سفر کرده اش دعا کند سلامتی اش را از خدا بخواهد. و بخواهد که هر چه زودتر این مسافر قرنها به خانه برگردد.

و اینک پس از شادی جشن میلاد، چشمانمان را به اشک چراغانی می کنیم, غبار دلهایمان را می شوییم و با مولایمان به نجوا می نشینیم و سپس، برایش دعا می کنیم.

جهت دانلود فایل pdf  متن مجری آرزوی دیدار  به لینک دانلود  مراجعه کنید


دیدگاه خود را بیان کنید

16 + 14 =