آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبزرگسالمتن مجری نیمه شعبانمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبان

متن مجری آرزوی دیدار – متن مجری نیمه شعبان

متن مجری آرزوی دیدار با امام زمان علیه السلام 

متن مجری آرزوی دیدار شامل بخش های خوش آمد و قرآن، سرود، سخنرانی، مسابقه علمی، نمایشگاه، مولودی دعا و مناجات می باشد که تیم خلاق خدمتگزاران این متن مجری آرزوی دیدار را در اختیار شما بزرگواران قرار داده اند تا مورد استفاده شما در مناسبتها باشد.


 • بخش اول متن مجری آرزوی دیدار : خوش آمد و قرآن

 • سلام بر نور   سلام برسپیدی
 • سلام بر امید  سلام بر پاكی
 • سلام بر ستاره فروزان
 •  سلام بر ماه تابان
 •  سلام بر نیمه ماه شعیان
 • سلام بر فرزند خورشید
 • سلام بر فرزند ماه تابان
 • سلام بر فرزند رخشندهی اختران آسمان
 • سلام بر زاده یس و زاریات سلام بر فرزند طور و عادیات
 • سلام بر مولود موعود
 •  مولود امشب
 •  مهدی موعود
 • و سلام بر دوستداران نیكی  سلام بر دوستداران سپیدی
 • و سلام بر لاله های منتظردر جشن میلاد
 • سلام برشما كه گل محبت او را در دل‌هایتان نشانده‌اید!
 • و سلام بر قلب‌هایتان که چونان باغی پر گل، مقدم او را به انتظار نشسته است.

آغاز می كنیم جشن مان را با یاد او كه ترجمان وحی است و تلاوت كننده قرآن. هم او كه خداوند درباره‌اش می فرماید‌:

 ” پخش قرائت صوت آیات 15، 16، 17و 18 سوره كورت 2

قرآن : سوره تكویر آیات (1-20) با تكرار آیات ( 15و 16و 17و 18ترجمه آیات به صورت دكلمه خوانده شود.)


 • سوگند به ستاره،سوگند به آن ستاره موعود، سوگند به ستاره و هنگام درخشش
 • سوگند به آن مولود موعود كه در شب میلادش چون ستاره‌ای بدرخشید و ماه زمینیان شد.
 • سوگند به ستاره و پنهان شدنش
 • سوگند به او كه درخششی كوتاه در پشت این غیبت پنهان گشت.
 • سوگند به ستاره و آن هنگام كه ظاهر شود
 • سوگند به او و به جلوه دو باره اش آن هنگامه كه ظهور كند.
 • سوگند به شب فراگیر غیبتش ، شبی به طولانی قرنها شبی به درازای 1172 سال
 • و سوگند به صبح سپید دولتش آن هنگام كه از كرانه افق بدمد و قسم به نور فراگیر عدالتش كه میهمان تمام روزنه ها خواهد شد.او خواهد آمد و با خود تمام سپیده ها را خواهد آورد.

 • بخش دوم متن مجری آرزوی دیدار : سرود

مرغ ایمان از شاخه دل‌ها پریده است. و دیگر بلبلی عاشقانه نمی خواند. درخت‌ها دست به آسمان دارند و آمدنت را دعا می‌كنند. تمام پرندگان صبح گاهان سرود تو را سر می دهند و منتظرند. اگر پرنده‌ای سر به میان بال دارد غمگین توست. اگر اشك گلی بر خاك تیره چكیده از غم غربت توست. اگر كودكی گریه می كند بهانه تو را می گیرد.

تمام آینه ها غبار دوریت را دارند دل به كدامین چهره خوش كنند به روی سیاه یا چهره کریه دشمنان به خون تشنه تو؟ سالهاست كه منتظر درخشش نور تو هستند. دل من نیز چون كودكی بهانه تو را می گیرد و برای توست كه می گرید. گاه نیز چون پرنده ی كوچكی خاكستری می خواند. آوازی غمگین كه غیبت تو را حكایت می كند. و گاه چون آیینه ای لحظه ای وام دار یاد تو می شود. آری این دل به امید دیدارت است كه هنوز می تپد.

در شب میلادت گرچه باید شادمانه خواند ولی صد افسوس كه تو خود آفتاب پشت ابری. و در روزهای ابری نمی توان سرودی جز باران خواند!  و اینك سرود انتظار تو را به ترنم می نشینیم تا مگر به گوشه چشمی دل غم دیده ما را بنوازی!


 • بخش سوم متن مجری آرزوی دیدار : نمایشگاه _ مسابقه ی علمی 

به خاك كوچه دیدار آب می پاشند

ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد!

صدای شیهه رخش ظهور می آید

بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند

   بخوان ترانه شادی كه یارآمدنی‌ست

مترس از شب یلدا بهار آمدنی‌ست

خبر دهید به یاران سوار آمدنی‌ست

یگانه فاتح این كوهسار آمدنی‌ست

دانه‌ایم كه در تیره خاك گرفتار گشته ایم و به جستجوی نور تو را فریاد می كنیم. كشتی شكسته گانیم و خسته تر از آن كه خود را به ساحل برسانیم. تشنه گانیم و تشنه تر از آن كه آبی ما را سیراب كند. آری! تو همان آب گوارایی كه خداوند در قرآنش چنین در باره‌ات می گوید:

ای رسول ما! بگو كه با دیده تامل بنگرند كه اگرآب كه مایه زندگانی شماست صبح گاهی همه در زمین فرو رود جز خدا كیست كه باز آب گوارا برای شما پدپد آورد؟

مهدی جان! آرامش دل‌های طوفان زده ما! كشتی نجات و ساحل آرام زندگی! در جشن میلادت تو را به جستجو می نشینیم. شاید كه ذره‌ای از نورت ما را تیره خاك رها كند و چون ساقه ای ترد به سوی خورشید وجودت عروج كنیم.


 • بخش چهارم متن مجری آرزوی دیدار : مولودی و کیک 

بیا كه با همه كوله بار برخیزیم

غبار غربت پاییز را دوامی نیست

سوار صبح ظفر تا سپیده می آید

مرغ دل بزداییم با ستاره اشك

   به عزم بوسه به دستان یار برخیزیم

به انتظار طلوع بهار برخیزیم

بیا زخواب شب انتظار برخیزیم

مثال آیینه بی غبار برخیزیم

 • و اینك ای مهر فروزان! مهدی جان!
 • 1172سال است كه ماه در شب نیمه به امید آمدنت می تابد.
 • 1172 سال است كه خورشید روز میلادت را بی تو آغاز می كند.
 • 1172 سال است كه زمین به امید آمدن دوباره ات به امید جلوه ای دیگری به امید عدالتت می چرخد.

و قرنهاست كه ستارگان چراغانی جشن میلادت هستند تا بیابی و هستی را جانی دوباره ببخشی. تا تو ای گل هستی بیایی و این جشن های غریبانه ما رنگی دوباره گیرد. تا بیایی از جشن های میلادت رنگ نبودنت را بزدایی. آری می آیی تا در شب میلادت چشمانمان بارانی نباشند و دل هایمان نیز با لب هایمان بخندند.

آری به امید آمدنت به امید طلوع دوباره ات از كنار كعبه جشن میلادت را به ترنم می نشینیم و مقدمت را گلباران می كنیم. لب‌هایمان مولودی خوان میلاد توست!


 • بخش پنجم متن مجری آرزوی دیدار : سخنرانی

راستی را در كجایی؟ نمی دانم! به جستجویت تا خاكستری ترین ابرها رفتم. قدم به قدم نشانه به نشانه به دریا ها رسیدم و تو را نیافتم. جنگل را درخت به درخت گشتم و تمام تپه ماهورها را صحرا را در نوردیدم. كوه را به جستجوی تو بالا رفتم. و از هر تپه با یاد تو پایین آمدم. از هر ذره از هر سنگ نام تو را پرسیدم. شاید كه لحظه ای برای استراحتی بر آنها نشسته باشی. تمام نرگس ها را دانه به دانه برای تو بوییدم، شاید، شاید كه یكی از آنها وامدار اشک سحرگاه تو بوده باشد. متن مجری آرزوی دیدار 

از هر درخت چون پیچكی بالا رفتم تا دور دستها به افق نگریستم اما تو را ندیدم! راستی را در كجایی؟ نمی دانم! شاید در مكه باشی چنگ بر پرده كعبه داری و ظهورت را به دعا نشسته ای. شاید شاید در كربلایی و اشك ریزان جدت حسینی. نمی دانم شاید هم غریبانه بر سر قبر مادر نشسته ای و چون فرزندی تنها، برای مادر از درون می گریی. نمی دانم كجایی. ولی هر كجا هستی به سلامت باشی! این را می دانم كه در دلهایمان جای داری. قلب های تك تك ما خانه توست.

میلادت بهانه ایست تا خانه تكانی كنیم،غبار گناه را بزداییم و منتظر آمدنت باشیم و با اشك دیده راه را آب زنیم. تا تو بیایی توكه نامت اكسیر محبت است. تو كه یاد آور تمام مهربانی ها هستی و پدر دلسوز همه ما. یتیمانت به انتظار دستان پر مهر تو هستند تو كه برای ما دنیایی ها: رحمت خداوند هستی ولی حیف كه جز شمشیرت نگفته اند. حیف كه از تو چیزی نمی دانیم. حیف كه محبت تو خانه نشین دلهایمان شده حیف كه قدر محبت تو را نمی دانیم.

به این بهانه و صد بهانه دیگر گوش می سپاریم به سخنانی كه رنگ محبت تو دارند و حكایت از اكسیر زندگی می كنند.


 • بخش ششم متن مجری آرزوی دیدار : نمایش 

تو می رسی دلم از جا بلند خواهد شد

تو می رسی و به باغ خزان رسیده ما

سلام صبح و سحر، ساده و صمیمی و سبز

نگاه ماه چو نیلوفران، حلقه زنان

در آفتابی تو، روزهای كوتاهم

رها و موج زنان، در نسیم دیدارت

به یمن مقدم تو، قامت شكسته عشق

به شوق دامن لطف تو ای كرامت سبز!

بیا چو هیبت طوفان كه شاخه های جهان

دلم به شوق تماشا بلند خواهد شد

شكسته قامت گلها بلند خواهد شد

در آن شكوه و شكوفا بلند خواهد شد

به سوی ساقه فردا بلند خواهد شد

به رغم این شب یلدا بلند خواهد شد

تمام وسعت دریا، بلند خواهد شد

چه پرشكوه چه بالا بلند خواهد شد

هزار دست تمنا بلند خواهد شد

به پیشواز تو از جا بلند خواهد شد

یوسف گم گشته زهرا! ای عزیز جان! ما تو را گم كرده ایم و در شب میلادت با سكه سیاه قلبهایمان تو را به انتظار نشسته ایم. می دانیم كه بهای یوسف، قلب سیاه نیست ولی چه كنیم كه تو را دوست داریم و عاشقت هستیم! اصلا مگر می توان گفت كه بهای تو چیست؟ قلب كه هیچ اگر جانهایمان را هم در كفه ترازو بگذاریم، هیچ نمی شود. تو خود می دانی كه دستانمان خالی است؟ پس خودت جلوه ای بنما! ای مهربان تر از یوسف به برادران گناهكار!

به آرزوی دیدار، مشتاقانت حكایتی از تو را به تماشا می نشینند و با این بهانه لحظه ها را با عطر یاد تو جاودانه می كنند.


 • بخش هفتم متن مجری آرزوی دیدار : دعا و مناجات 

 • سلام بر پیمان محكم الهی
 • همان پیمانی كه در روز الست از بندگانش گرفت.
 • سلام بر پرچم افراشته عدل خداوند
 • همان پرچمی كه تنها پیروانش رستگار می شوند
 • سلام بر رحمت فراگیر خداوند
 • همان رحمت پنهان شده در پشت ابر كه چون خورشید رحمتش فراگیر است.
 • سلام بر وعده غیر قابل انكار خداوند
 •  همان وعده ای كه انكارش به منزله انكار پیامبر است.
 • سلام بر توای ابتدا وانتهای تمام آرزوها
 • همان آرزویی تمام بشریت قرنهاست او را به انتظار نشسته.
 • سلام بر تو و تمام خوبیهایت و سلام بر تو و تمام مهربانی هایت!

با سلام آغاز كردیم و با سلام هم به پایان می بریم. كه خداحافظی شیوه عاشقان دلباخته نیست. آری، عاشقانی كه هر لحظه منتظر دیدارت هستند مگر می شود از تو و از دیار تو خداحافظی كنند؟ مگر می شود؟! نه این رسم عاشقی نیست عاشق مهدی یعنی همیشه چشم براه همیشه منتظر همیشه كوشا!

آری عاشق مهدی همیشه چشم براه است ودست به دعا. دست به دعا دارد تا برای عزیز سفر كرده اش دعا كند سلامتی اش را از خدا بخواهد. و بخواهد كه هر چه زودتر این مسافر قرنها به خانه برگردد.

و اینك پس از شادی جشن میلاد، چشمانمان را به اشك چراغانی می كنیم، غبار دلهایمان را می شوییم و با مولایمان به نجوا می نشینیم و سپس، برایش دعا می كنیم.


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا