20روز تا میلاد موعود ،7روز تا میلاد موعود ، 8روز تا میلاد موعود ، 2روز تا میلاد موعود ، 18روز تا میلاد موعود ، 16روز تا میلاد موعود ، 18روز تا میلاد موعود ، 17روز تا میلاد موعود ، 28 روز تا میلاد موعود ، 29 روز تا ميلاد موعود ، 30روز تا میلاد موعود ، 31روز تا میلاد موعود ، 33روز تا میلاد موعود ، 34روز تا ميلاد موعود ، 36روز تا ميلاد موعود ، 37روز تا ميلاد موعود ، 38روز تا ميلاد موعود ، 35روز تا میلاد موعود ، 45روز تا میلاد موعود ، 44روز تا میلاد موعود ، 39روز تا میلاد موعود ، 40روز تا میلاد موعود ، 41روز تا میلاد موعود ، 42روز تا میلاد موعود ، 43روز تا میلاد موعود ، 40روز تا میلاد موعود ، 47روز تا میلاد موعود ، 46روز تا میلاد موعود ،21روز تا میلاد موعود ، 22روز تا میلاد موعود ، 23روز تا میلاد موعود ، 24روز تا میلاد موعود.25روز تا میلاد موعود ، 26روز تا میلاد موعود ،27روز تا میلاد موعود، 28روز تا میلاد موعود ، 29روز تا میلاد موعود ، 48روز تا میلاد موعود ، 13روز تا میلاد موعود ، 14روز تا میلاد موعود ، 11روز تا میلاد موعود ، 5روز تا میلاد موعود ، 6روز تا میلاد موعود ، 4روز تا میلاد موعود،3روز تا میلاد موعود،1روز تا میلاد موعود،10روز تا میلاد موعود،15روز تا میلاد موعود،49روز تا میلاد موعود،50روز تا میلاد موعود

طرح پنجاه روز تا نیمه شعبان – ۵۰روز تا میلاد موعود

۵۰روز تا میلاد موعود

۵۰روز تا میلاد موعود مولایمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام باقی مانده است…
برای بزرگداشت یاد حضرتش در ایام نزدیک به نیمه شعبان چه می توانم کرد؟؟

حسن رخ مهرویان از روی تو میبینم…
دلجویی دلداران از خوی تو می بینم…

فرد از جامعه :
می تواند با معرفی، تهیه و ترویج ادعیه مربوط به حضرت همچون زیارت آل یس و دعای عهد و بیان اثرات مداومت بر خواندن آنها در میان گروه دوستان، همکاران، آشنایان و بستگان خود یک مبلغ مهدوی در ایام نیمه شعبان باشد.

یک گروه از دانشجویان :
می توانند با برنامه ریزی و برگزاری جشن میلاد حضرت مهدی علیه السلام در ایام نیمه شعبان محیط دانشگاه یا خوابگاه یک مبلغ مهدوی باشند.

یک پزشک داروساز :
می تواند با قراردادن چند شکلات به همراه یک یک بروشور تبلیغی یا کارت تبریک نیمه شعبان کوچک در پکیج های داروی مراجعین، در ایام نیمه شعبان یک مبلغ مهدوی باشد.

لیست مقالات طرح پنجاه روز تا نیمه شعبان :


برچسب‌ها:

دیدگاه خود را بیان کنید

19 − هفده =