آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبزرگسالمتن نمایشنامه نیمه شعبانمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبان

نمایشنامه دادگاه – نمایشنامه طنز نیمه شعبان

نمایشنامه دادگاه (خورشید پشت ابر)

نمایشنامه  دادگاه  ،در رابطه با امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) است و بیانگر اینست که او همچون خورشید پشت ابر است و فواید خورشید را دارد ،منتها در پس پرده غیبت است و ابرهای غیب او را کمرنگتر کرده اند . او واسطه ی فیض است بین ما و خدا و اگر لحظه ای نباشد زمین و زمان به هم میریزد.

متن نمایشنامه دادگاه

عرب (در حالی که جزوه ای در دست دارد با استرس در صحنه راه می رود) :
یا خدا آبرویمان نرود .

هندی :
چرا اینقدر درس خواندن کرداهه مگر کنکور کرداهه

عرب :
راجو، مگر تو لا اعلم برای چه به هذا دادگاه دعوهٌ. لا اعلم ؟

هندی :
لابد تو دوباره دسته گل به آب دادن کرداهه ما را آورده اند کرداهه برای ضمانت تو

عرب :
لا ساده ،استامبول هم دعوهٌ کرده اند.الان یذهب

هندی :
پس چرا نیامد

عرب :
الان یذهب استامبول . انا نگرانٌ. نیاید تمامٌ الشکست. قال مشاور الحاکم : یک رافضیٌ دستگیرٌ.هو برای مباحثه دعوهٌ فی هذا المجلس. الحاکم با اینکار ضربه یک تیر به دو نشا نٌ اگر ما او را بردیم، گردن او را می زند و آبروی شیعیان می رود.

هندی :
اگر او ما را بردن کرداهه گردن ما را زداهه وای وای

عرب :
الهی نگو. ال لای شوی ،لا یذهب استامبول پس چرا نیامد…استامبول خدا خفه ات نکند….. آه آه استامبول آمد (رقص عربی دست زدن و شلوغ کردن همه) ترک با شادی و قر می آید و با افتخار بر صندلی می نشیند

عرب :
السلام علیک یا اخی. نزدیک بود از ترس فرا رٌ

هندی :
پس تا حالا کجا بودن کرداهه؟

ترک :
رفته بودم در صف برترین نان عالم.. بهترین گوهر هستی ، بربری (با لهجه، در این موقع از زیر عبایش بربری بیرون می کشد)

هندی :
حالا بربری نبود مردن کرداهه ؟

ترک :
شما نمی فهمید که امروز مباحثه داریم. میخواهم نان بربری بخورم دوپینگ کنم و در مباحثه رافضی را بکوبانم به هم، شماها هم بخورید دوپینگ کنید

عرب :
هذا دوپینگگن

ترک :
آزمایشها را عوض موض کنیم نمی فهمن

عرب :
آماده ای ؟

ترک :
من چخ آماده ام

منشی :
قاضی القضات وارد میشود .. احترام بگذارید. (قاضی وارد میشود)

هر سه با هم :
سلام بر قاضی بزرگ شهر. فرزانه پارسا. عالم بی همتا. آه)حالت تعظیم(

منشی :
اینجوری که نه …آهسته تر.

هر سه با هم :
سلام بر قاضی بزرگ شهر ، فرزانه پارسا. عالم بی همتا، آه…

منشی :
اینجوری نه سریعتر

هر سه با هم : (خیلی سریع)
سلام بر قاضی بزرگ شهر. فرزانه پارسا. عالم بی همتا. آه

قاضی :
بس کنید ببینم برای مباحثه آماده اید

ترک :
آماده ، چخ آماده

عرب :
نعم نعم

هندی :
آماده کرداهه

قاضی:
خوب کجا بودیم؟

منشی:
خودتان را معرفی کنید

ترک :
کجا بودیم ؟ آقا ما درسمان را خوانده ایم بابا نان داد. نان بربری داد ( بربری را بیرون میاورد )

هندی :
بگذار تو، الان قاضی دیدن کرداهه فهمیدن کرداهه دوپینگ کرداهه ( تعارف .. شلوغ  )

ترک :
من حضرت والامقام عالم شهیر مشهور از علمای دراز اول تحصیل کرده دانشگاه سیکل استان، حجه الامسال و الپارسال و الپیارسال آقای چخ والا پادوز معروف به زرت و پرت هستم. نمایشنامه دادگاه

عرب :
انا ابوروان فرزند ابومروان فرزند ابوفاران فرزند ابوماران فرزند ابو بالان

ترک :
چندتا بابا داره !

عرب :
ش ش 22

ترک :
یعنی شماره شناسنامه

عرب :
از دانشگاه ابوی ابوروان فرزند ابوی ابومروان فرزند ابوی ابوفاران فرزند ابوی ابوماران فرزند ابوی ابو بالان

ترک :
بسه دیگه ابو ابو می کنه

هندی :
من بابا راجو

ترک :
راجو نشدی خواجوآآآآآآآآآآ

هندی با صدای آآاآ ترکه هندی می رقصد

قاضی :
بسه آقا بگیر بنشین خجالت نمی کشه خرس گنده، نمی خواد خودتان را معرفی کنید،منشی بخوان. حکم را قرائت کن

منشی :
به موجب بند 666 قانون بی قانون اسیون متهم مهدی مهدی نژاد به اتهام شایعه پردازی و تشویش اذهان عمومی، بهم زدن نظم و امنیت، نشر اکاذیب مبنی بر آمدن شخصی برای حکومت و پر کردن جهان از عدل و داد (شلوغ)
آن هم در روز جمعه روز تعطیل (شلوغ)
و سر کار گذاشتن مردم محاکمه می شود. آقایان متوجه شدید (شلوغ)

قاضی :
متهم را وارد کنید

ترک :
بله وارد کنید، حالش را می گیریم و… (شلوغ)
ما دندان پزشک داریم . الان دندانهایش را می کشیم. اینکه ایکی ثانیه فیتیله پیچه

منشی :
خودت را معرفی کن

مهدی :
بسم ا… الرحمن الرحیم و به نستعین . من مهدی مهدی نژاد هستم (تسبیحش را در می آورد)(شلوغ)

ترک :
ما را از تسبیح می ترساند (شلوغ)

منشی :
آقایان آقایان آبروی ما را بردید

عرب :
نمی داند ما خودمون تسبیح ساز هستیم و تسبیح بزرگی در میاورد.  نمایشنامه دادگاه

منشی :
سوال بپرسید ( شلوغ……تعارف )

هندی :
این رافضی تبلیغات کردن کرداهه که مردی هزار و چندسال سن داشتن آمدن کرداهه و جهان را پر از عدل و داد کرداهه (شلوغ )

هندی :
آخه چه کسی این همه عمر کردن کرداهه (شلوغ )
پاسخ بدهید(شلوغ )

مهدی :
من به این سوال شما از سه جهت پاسخ می دهم

عرب :
از ده جهت پاسخ بده (شلوغ )

مهدی :
جهت اول آنکه برای انسان زنده آنچه اصالت دارد زیستن است نه مردن، یعنی تا زمانی که علایم حیات در انسان وجود داشته باشدو قطع نگردد انسان زنده خواهد ماند و این امری است طبیعی. چه اشکالی دارد که امام زمان علیه السلام به امر و خواست خدا سالیان سال زندگی کند و جهت دوم این است که در تاریخ بسیار کسانی را می بینیم که سالیان دراز زندگی کرده اند به عنوان مثال نوح نبی که سنش 059 سال بوده و همه از شیعه و سنی آن را قبول دارند.

از طرف دیگه دانشمندان طبیعی و غیر طبیعی و دانشمندان علوم تاکید نظر دارند که اگر انسان تمامی مسائل بهداشتی و بهزیستی را رعایت کند سالیان دراز زنده خواهد بود، لذا نکاتی وجود دارد که اگر انسان تمامی آنها را رعایت کند مشکلی پیش نخواهد آمد و امام زمان عجل ا… که به تمامی علوم طبیعی و غیر طبیعی وارد است می تواند با رعایت تمامی این نکات سالیان دراز زندگی کند. نمایشنامه دادگاه

قاضی :
جوابش کاملا منطقی است (شلوغ )

عرب :
شاعر می گوید قال یتقلب التقلب و التقلب (ترک ضرب می گیرد)

قاضی با عصبانیت:
آدم باشید

منشی:
سوال بپرسید

ترک :
الان سوال می کنم دندان شکن که از 22 تا 55 تاش بریزد. فکر کردی کم الکیه نه خیلی الکیه.من به تنهایی دو تا سوال می پرسم .سوال اول را نمی پرسم چون می دانم بلد نیستی.سوال دوم را بعد از سوال سوم می پرسم چون آن هم بلد نیستی و اما سوال سوم . سوال چهارم این است که شما می گویید این حضرت مهدی شما از فرزندان ابوتراب است. ثابت کنید….. (شلوغ…..حرکات دست )

مهدی :
علمای گرامی تذکره را می شناسند

هرسه باهم :
بله ما با هم رفیق بودیم ، کوه می رفتیم و ….

ترک:
همین جمعه پیش آقا جای شما خالی تذکره “کلبچ” گرفت

هندی :
“کلبچ” چی چی کرداهه؟

عرب:
الکله و الپاچه

منشی :
آقایان تذکره نام کتابی است (سکوت)

عرب :
خوب کتاب دوست انسان است ما در کوه و بیابان هم کتاب را هم فراموش نمی کنیم

مهدی :
آیا کتاب ینابیع الموده را قبول دارید ؟
(شلوغ…..داریم …. نداریم )

هندی :
هم داشتن کرداهه هم نداشتن کرداهه، بستگی داشتن کرداهه تو کدومش را بخوای

ترک :
آقای قاضی می دانی چیه ؟ ما تک تک قبول داریم اما روی هم قبول نداریم

منشی :
آقایان جواب واضح بدهید باید شور کنیم (شلوغ…. برای شور کله را به هم می زنند )

ترک :
اصلا چکار دارید که ما قبول داریم یا نداریم شما جواب را بدهید

مهدی :
در این کتب که از منابع اهل تسنن است می خوانیم که یکی از یاران رسول خدا نقل می کند : روزی پیامبر داشت سخنرانی می کرد ودر آن سخنرانی فرمودکه اگر یک روز از عمر دنیا باقیست خداوند آن یکروز را آنچنان طولانی می کند که مهدی یکی از فرزندانم می آید و جهان را پر از عدل و داد می کند و در آن هنگام سلمان فارسی که درود و رحمت خدا بر او بادپرسید یا رسول خدا این مهدی از کدامیک از فرزندان توست.

رسول خدا دست حسین علیه السلام را بالا گرفت و گفت مهدی از نسل حسین است و شما می دانید که حسین از فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام است . نمایشنامه دادگاه
(شلوغ……….)

قاضی :
آقایان ساکت !جوابش کاملا درست بود (شلوغ)

ترک :
ما به اندازه ی دانه های تسبیح سوال داریم . آقای عرب سوال بفرمایید

عرب :
سوالمان نمی آید

ترک :
میخواهی بربری بخوری؟

عرب :
نه ما دوپینگ نمی کنیم (عرب زور می زند و شلوغ …..)

عرب :
این سوال حتما اورا شکست می دهد.شما بفرمایید امامی که دیده نمی شود چه فایده ای برای مردم دارد؟

مهدی :
اینکه گفته می شود امام زمان دیده نمی شود منظور این نیست که امام در این جهان ما زندگی نمی کند و یا در جایی در آسمان ها زندگی می کند بلکه حضرت در میان ما ، مانند ما زندگی می کند و چه بسا بارها از کنار ما گذشته است ولی به خواست خدا ما او را نمی شناسیم .

پس امام زمان وجود دارد و در میان ما زندگی می کند و نفس می کشد اما به صورت ناشناس.فایده ی امام غائب به فرموده ی رسول خدا که جابر بن عبدالله انصاری از او پرسید که مهدی ما همچون خورشیدپشت ابر است و مهدی فواید خورشید را دارد ،منتها در پس پرده غیبت است و ابرهای غیب او را کمرنگتر کرده ولی مهدی فواید خورشید را دارد،روشنی بخش است وزمین را حفظ می کند و امام زمان واسطه ی فیض است بین ما و خدا و اگر لحظه ای نباشد زمین و زمان به هم میریزد . نمایشنامه دادگاه
(سکوت)

ترک :
این سوال که دیگه دندان مندان که هیچ ،فک و دکوراسیون را پایین می آورد. آقاجان می دانی من چی می گویم ؟اگه راست می گویی آیه قرآنی بیار (شلوغ)

شیعه: 
وَعَدَاللهُ الَّذینَ امَنوامِنکم وَعَمِلوُاالصّالحاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الاَرضِ کَمَااستَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وَلَیُمَکننَنَّ لَهُم دینَهُمُ الَّذی ارتَضی لَهُم و لَیُبَدنلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمناً یَعبُدونَنی لایُشرِکونَ بی شیئاً و مَن کَفَرَ بَعدَ ذلِکَ فَاُولئِکَ هُمُ الفاسقُونَ ﴾

خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده فرموده (داده است) که آنان را در زمین « خلافت دهد ، چنانچه امم پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخت و دین پسندیده آنان را برهمه جا ی 55 ¬ سوره نور آیه . مسلّط و نافذ گرداند »

امام سجاد علیه السلام این آیه را تلاوت نموده و فرمود:
آنها به خدا سوگند شیعیان ما اهل بیت هستند. (خداوند) این کار را به دست مردی از ما انجام خواهد داد، و « اوست مهدیِ عجل ا… تعالی فرجه الشریف امّت و هم اوست که رسول خدا صلی ا… علیه وآله وسلم در باره اش فرمود :

چنانچه جزیک روز از دنیا باقی نماند خداوند آن روز را آن قدر طولانی خواهد ساخت تا مردی از عترت من که  نامش ، نام من است بیاید و زمین را پر از عدل و قسط کند همچنان که از ظلم و جور پر شده است  ابوعلی الفضلین الحسن الطبرسی درکتاب مجمع البیان و آیات بسیار دیگر

سکوت

هندی:
اصلا می دانی چی چی کرداهه، این اعتقاد به مهدی را فقط شما شیعیان داشتن کرداهه و بقیه قبول داشتن نکرداهه

شیعه:
خیر اسامی مبارک حضرت ولیعصر عجل ا… تعالی فرجه الشریف با الفاظ مختلفی در بسیاری از کتب نجم « مذهبی ادیان مختلف آمده است. مرحوم حاج میرزا حسین طبرسی نوری در کتاب گران سنگ خود به قلم مهدی باقری و سایر » نور الانوار « بالغ بر 812 نام برای آن حضرت ذکر نموده است. در کتاب » الثاقب کتب، تمامی این 812 نام و القاب آن حضرت به همراه معانیشان به تفضیل آمده :برخی از آنان را می گویم . نمایشنامه دادگاه

صاحب :
در صحف حضرت ابراهیم

قائم :
در زبور حضرت داود علیه السلام ، مزبور 82

ماشیح:
در تورات عبرانی ( به معنی مهدی بزرگ)

مهمید آخر:
در انجیل

سروش ایزد:
در زمزم زرتشت

بهرام:
در کتاب ابستاق زند و پازند

خسرو:
در کتاب جاودان از کتب قدیمی مجوس

پرویز :
در کتاب برزین آذرفارسیان

منصور:
در کتاب دید، براهمه ( از کتب مذهبی براهمائیان هندی)

ایستاده:
در کتاب شاکمونی ( از کتب مقدس هندیان)

شیلو:
در کتاب تورات، سفر پیدایش

ویشنو:
در کتاب ریگ ودا و اوپانیشاد (از کتب مذهبی هندوها)

پسرانسان:
در کتب عهد جدید( انجیل های چهارگانه و ملحقات آن)

سوشیانس:
در کتاب زند و هومومن یس و جاماسب نامه (از کتب مذهبی زرتشتیان)

فرخنده:
در کتاب اشعیای نبی (از انبیای بنی اسرائیل)

ایزدشناس:
به نقل از کشکول شیخ بهایی، نام آن جناب در نزد فارسیان است.

بقیه ا…:
در کتاب دوهر(سکوت)

ترک:
اصلا همه بگن ما اهل تسنن که قبول نداریم (شلوغ)

شیعه:
شاید براتون جالب باشه که بدانید یک سری احادیث مربوط به نیمه شعبان و امام زمان علیه السلام داریم که مال برادران اهل سنته ، یعنی بزرگان اونها تو کتاباشون آوردن ، توجه کنید که حضرت متولد سال 255 هجری می باشند، پس به تاریخ وفات آنها توجه کنید.

ابن ماجة (اسم یکی از علمای اهل سنت) در سنن ( اسم کتابشه) متوفای 252 محمد بن یزید القزوینی  ج 8 ص 444 – 45 ،  808  باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان بخش آنچه در نیمه شعبان آورده شده.

حدیث شماره 8211 حدثنا الحسن بن علی الخلال . ثنا عبد الرزاق . أنبأنا ابن أبی سبرة ،عن إبراهیم بن محمد ، عن معاویة بن عبد الله بن جعفر ، عن أبیه ، عن علی بن أبی طالب ،قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم ” إذا کانت لیلة النصف من شعبان ، فقوموا لیلها وصوموانهارها . فإن الله ینزل فیها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا .

فیقول : ألا من مستغفر لیفأغفر له ! ألا مسترزق فأرزقه ! ألا مبتلى فأعافیه ! ألا کذا ألا کذا ، حتى یطلعالفجر

رسول خدا فرمودند: آنگاه که شب نیمه شعبان فرا می رسد ، شبش را به احیا و روزش را به روزه داری اقدام کنید، بدرستی که خداوند در شب نیمه شعبان به جهان موجودات توجه نموده و می فرماید آیا کسی هست که طلب بخشش کند تا او را ببخشایم ؟ آیا کسی هست طلب رزق و روزی کند تا او رزق و روزی ببخشایم ؟ آیا مبتلی به بلائی هست که او را عافیت ببخشم؟ آیا آیا آیا . . . تا صبح طلوع کند.

حدیث شماره 8210 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعی ، ومحمد بن عبد الملک ، أبو بکر . قالا .ثنا یزید بن هارون . أنبأنا حجاج ، عن یحیى بن أبی کثیر ، عن عروة ، عن عائشة ،قالت : فقدت النبی صلى الله علیه وسلم ذات لیلة . فخرجت أطلبه . فإذا هو بالبقیع ، رافع رأسهإلى السماء . فقال ” یا عائشة ! أکنت تخافین أن یحیف الله علیک ورسوله ؟ ” قالت ،قد قلت : وما بی ذلک . ولکنی ظننت أنک أتیت بعض نسائک . فقال ” إن الله تعالىینزل لیلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب ” . نمایشنامه دادگاه

عایشه همسر پیامبر می گوید شبی که پیامبر منزل من بودند در نیمه های شب دیدم حضرتش در منزل تشریف ندارند از منزل خارج شدم و . . . تا ایشان را بقیع یافتم که سر بر سجده داشتند . . .آنگاه بمن فرمودندخداوند در چنین شبی که شب نیمه شعبان است از بندگانش به عدد بیشمار می بخشاید .

حدیث شماره 8209 حدثنا راشد بن سعید بن راشد الرملی . ثنا الولید ، عن ابن لهیعة ،عن الضحاک بن أیمن ، عن الضحاک بن عبد الرحمن بن عرزب ، عن أبی موسى الأشعری ،عن رسول الله صلى الله علیه وسلم ، قال ” إن الله لیطلع فی لیلة النصف من شعبان . فیغفر لجمیعخلقه . إلا لمشرک أو مشاحن ” .

ابو موسی اشعری می گوید : بدرستی که خداوند متعال در شب نیمه شعبان تمامی بندگانش را می بخشاید مگر کسی که مشرک باشد و کسی که دشمنی با خدا تمام وجودش را فرا گرفته باشد.
حدثنا محمد بن إسحاق . ثنا أبو الأسود ، النضر بن عبد الجبار . ثنا ابن لهیعة ،عن الزبیر بن سلیم ، عن الضحاک بن عبد الرحمن ، عن أبیه ، قال : سمعت أبا موسىعن النبی صلى الله علیه وسلم نحوه .

حدیث عایشه را نقل می کند. 828 ص 2 ( ج 250 ترمذی در سنن ، )متوفای


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا