او یک خدمتگزار بود شماره 24 ،او یک خدمتگزار بود شماره 26 ،او یک خدمتگزار بود شماره 27 ،او یک خدمتگزار بود شماره 30 ،او یک خدمتگزار بود شماره 31 ،او یک خدمتگزار بود شماره 28 ،او یک خدمتگزار بود شماره 33 ،او یک خدمتگزار بود شماره 34 ،او یک خدمتگزار بود شماره 35 ،او یک خدمتگزار بود شماره 36 ،او یک خدمتگزار بود شماره 43 ،او یک خدمتگزار بود شماره 44 ،او یک خدمتگزار بود شماره 25 ،او یک خدمتگزار بود شماره47 ،او یک خدمتگزار بود شماره50

او یک خدمتگزار بود شماره۵۰

او یک خدمتگزار بود شماره۵۰

آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا.
با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود….
او یک خدمتگزار بود شماره۵۰ به بهانه تولد ارباب است.

به بهانه تولد ارباب

((دستور داده بودند عده ای جوان برای انجام امر مهمی بیایند منزلشان؛یکی یکی داخل اتاق می رفتند؛ و هر کس داخل می رفت با صحنه ای عجیب مواجه می شد.مرجع عالی مقام شیعه در کمال سادگی به آن جوان ها می فرمود:

  • امام حسین علیه السلام را دوست داری؟
  • عرض می کردند: بله آقا؛ مسلّم است
  • می فرمود خیلی دوستش داری؟
  • در کمال تعجب می گفتند: بله آقا

بعد می فرمود: این امام حسینی که می گویی دوستش داری با لب تشنه بین دو نهر آب سر بریده شد.بدن مطهرش سه روز بی غسل و بی کفن بر خاک کربلا ماند اهل بیت مظلومش را به اسارت بردند و… از چشم جوان ها که اشک جاری می شد.فورا با دست مبارک کفنی را به چشم های آنان می کشید و اشک چشم آنان را با آن کفن پاک می کرد.

عرض کردند: آقا شما اگر دستور بدهید، این کفن را به قبر مطهر امام هشتم علیه السلام یا ضرائح مقدس نجف و کربلا و کاظمین و سامراء متبرک می کنند.می فرمود اگر چیزی مانع از عذاب شود باعث نجات از آتش و دخول در جنت باشد همین اشک این جوانان پاک بر سیدالشهدا صلوات الله علیه است.
بزرگی مردی که ما او را به نام آیه الله میلانی میشناسیم، این چنین خاضعانه به اشک بر سیدالشهدا تمسک می جست..

به بهانه تولد ارباب

مقالات مرتبط با او یک خدمتگزار بود :

او یک خدمتگزار بود شماره۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره۳۳

او یک خدمتگزار بود شماره۳۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

او یک خدمتگزار بود شماره۴۷

او یک خدمتگزار بود شماره۴۹

او یک خدمتگزار بود شماره۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره۲۷

او یک خدمتگزار بود شماره۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره۳۱

او یک خدمتگزار بود شماره۳۴

او یک خدمتگزار بود شماره۳۶

او یک خدمتگزار بود شماره۴۴

او یک خدمتگزار بود شماره۴۸

او یک خدمتگزار بود شماره۵۰


دیدگاه خود را بیان کنید

3 × پنج =