او یک خدمتگزار بود شماره 24 ،او یک خدمتگزار بود شماره 26 ،او یک خدمتگزار بود شماره 27 ،او یک خدمتگزار بود شماره 30 ،او یک خدمتگزار بود شماره 31 ،او یک خدمتگزار بود شماره 28 ،او یک خدمتگزار بود شماره 33 ،او یک خدمتگزار بود شماره 34 ،او یک خدمتگزار بود شماره 35 ،او یک خدمتگزار بود شماره 36 ،او یک خدمتگزار بود شماره 43 ،او یک خدمتگزار بود شماره 44 ،او یک خدمتگزار بود شماره 25 ،او یک خدمتگزار بود شماره47 ،او یک خدمتگزار بود شماره50

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۲۵

آنان که در کتاب خدا صالحین خوانده شدند، یا حجت خدا هستند یا مخلصین در خدمتگزاری به حجت خدا.
با ما همراه باشید در مجموعه ی روایت های او یک خدمتگزار بود….
او یک خدمتگزار بود شماره ۲۵ درباره ابو عَمرو عثمان بن سعید عَمرى است.

ابو عَمرو عثمان بن سعید عَمرى

در عصر تاریک و پر دسیسه ی طاغوت عباسی آن هنگام که انوار درخشان آخرین فرزند خانواده ی خورشید، از پس ابرهای غیبت صغری، عمق بی روح زمین را گرم و روشن می‌کرد؛ یار و خادم امامین عسکریین، به خدمت و نیابت امام عصر ارواحنا فداه مفتخر گشت و سختی هجرت از سامرا به بغداد را برای انجام هر چه بهتر وظیفه ی بزرگ و خطیر خویش به جان دل خرید!

عثمان در مدت نیابت، رهبری وکلای نواحی مختلف را بر عهده گرفت و به رسم امانت، وجوهات و هدایای مردم را می‌گرفت و برای پیشوای شیعیان می‌فرستاد. او همچنین نامه‌های شیعیان را به امام، و دست‌نوشته‌ها و توقیعات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به شیعیان را به صاحبان اصلی و قلوب منتظرین حضرتش می‌رساند.

وقتی جعفر کذاب برادر امام عسکری علیه السلام ادعای نیابت کرد، احمد بن اسحاق از اصحاب آن امام برای اطلاع از درستی یا نادرستی ادعای جعفر، نامه‌ای نوشت و به وسیله عثمان بن سعید برای حضرت مهدی فرستاد. امام در پاسخ نامه، امامت جعفر را رد کرد و او را مفسد و ترک‌ کننده نماز خواند.

خادم امین

این خادم امین و عزیز حضرت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف چنان رتبه و منزلتی نزد امام خویش داشت که بعد از وفات وی، حضرت در توقیعی که به جهت تسلای فرزند عثمان مکتوب فرمودند، از رضایت کامل خویش از این یار صدوق و احساس غربت وجود نازنینشان در فراق نائب خاصشان؛ جناب عثمان بن سعید سخن رانده اند.
مزار مطهر جناب عثمان واقع در شهر بغداد پذیرای عاشقان خدمت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام می‌باشد .
‌….قَوِّ عَلی خِدمَتِکَ جَوارِحی…..

مقالات مرتبط با او یک خدمتگزار بود :

او یک خدمتگزار بود شماره۲۴

او یک خدمتگزار بود شماره۲۶

او یک خدمتگزار بود شماره۲۸

او یک خدمتگزار بود شماره۳۰

او یک خدمتگزار بود شماره۳۳

او یک خدمتگزار بود شماره۳۵

او یک خدمتگزار بود شماره ۴۳

او یک خدمتگزار بود شماره۴۷

او یک خدمتگزار بود شماره۴۹

او یک خدمتگزار بود شماره۲۵

او یک خدمتگزار بود شماره۲۷

او یک خدمتگزار بود شماره۲۹

او یک خدمتگزار بود شماره۳۱

او یک خدمتگزار بود شماره۳۴

او یک خدمتگزار بود شماره۳۶

او یک خدمتگزار بود شماره۴۴

او یک خدمتگزار بود شماره۴۸

او یک خدمتگزار بود شماره۵۰