آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبزرگسالمتن سخنرانی و مقاله نیمه شعبانمتنیمخاطبیننمایشگاه نیمه شعباننوع محتوانیمه شعبان

نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه محبت نیمه شعبان

غرفه شماره دو : غرفه محبت نیمه شعبان

نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان شامل چهار غرفه است. غرفه محبت نیمه شعبان غرفه شماره دو است . جهت مشاهده دیگ غرفه ها به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید .

غرفه  محبت نیمه شعبان در رابطه با عواطف و احساساتی که خداوند به موجودات عطا کرده و ….لینک غرفه های نمایشگاه پناه نیمه شعبان :
جهت مشاهده دیگر غرفه ها از لینک های زیر استفاده کنید

 1. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه یک : غرفه معرفت نیمه شعبان
 2. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه دو : غرفه محبت نیمه شعبان
 3. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه سه : غرفه نمایشنامه شیخ حسن
 4. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه چهار : غرفه دکلمه نمایشگاه پناه

لینک دانلود فایل pdf غرفه محبت نیمه شعبان

 • محبت نیمه شعبان

ما آدم ها دو بعد مادی و معنوی داریم ، هر چند تمام نیازهای مادی ما برطرف بشود، نیازهای معنوی ما سر جای خود باقی میماند و باید به آنها هم پاسخ داده بشود، این نیازها به وسیله پول و مادیات رفع نمی شود، مثل آدم پولداری که پول خرج می کند تا شاد باشد و آرامش داشته باشد اما تانیازهای معنویش برطرف نشود به آرامش نمی رسد.

یکی از اساسی ترین نیاز های معنوی نیاز محبت است . مهر و محبت و نیاز به عشق ورزی و دوست داشته شدن چیزهایی است که ما بارها در زندگیمان تجربه کردیم . محبت یک نیاز فطریست که هر کسی در هر سن و طبقه ای و هر جایی که باشد این نیاز را خدا در وجودش قرار داده ، و مثل بقیه نیازها که خداوند پاسخ آنها را بیرون وجود آدم قرار داده برای نیاز محبت هم یک جواب جامع و کامل وجود دارد.

قلب ما آدم ها ظرف محبت است مثل گوش که ظرف شنیدنی هاست و چشم که ظرف دیدنی هاست، اما باید با دیدنیها و شنیدنی های درست پر بشود، ظرف محبت ما هم میتواند با محبت هر کس و هر چیزی پر بشود، اما مهم این است که با محبت درست و واقعی ارضا بشود. غرفه محبت نیمه شعبان

اینکه ما به یک نفر محبت می ورزیم به این دلیل است که در آن آدم چیزی را میبینیم که ما را به طرف آن جذب می کند آن فرد فضیلتی دارد که ما به سوی آن جذب می شویم مثل:

ظاهر خوب، اخلاق خوب،قدرت و ثروت و علم و….فضیلت هایی که افراد بادیدهای مختلفی که دارند جذب آنها میشوند.

این بذر محبت ثمره ای دارد و در فرد نمود پیدا می کند، عشق به محبوب در افعال محب جلوه گر میشود، محب دوست دارد شبیه محبوب بشود، عقل و دل و جسمش تماماً تسلیم محبوب میشود، مدام به یاد محبوب است و هر جا که مینشیند اسم او را می آورد، در راه محبوب تلاش می کند و در این راه خسته نمی شود، دلش بی قرار محبوبش است.

آدم های مختلف در سن های مختلف نیازشان به محبت را به طرق مختلف پاسخ می دهند. مثلاً بچه ها در سن های راهنمایی و دبیرستان اکثراً طرفدار یک هنر مند یا بازیگر یا فوتبالیست می شوند. بر اساس یک نیاز غریزی دوست دارند همه چیزشان شبیه آن آدم بشود مدل موهاشون، کارهاشون…..،عکس طرف را به در و دیوار اطاقشان می چسبانند، مدام ازاو تعریف می کنند، سعی می کنند جاهایی بروند که آن آدم را ممکن است آنجا ببینند.

یا جوانهایی که برای ارضای نیازشان به دوست داشتن و دوست داشته شدن، به گمراهی می افتند و محبتشان را به کسی می دهند که سزاوارش نیست و نهایتاً یک عمر پشیمان می شوند.

اما سؤال اساسی این است که محبت درست و واقعی و آن پاسخ جامع و کاملی که خدا برای این نیاز اساسی ما قرار داده چه جور محبتی است ؟

خیلی وقت ها ممکن است به یک نفر محبت کنید اما طرف مقابل قدر محبتتان را نداند و یا اصلاً متوجه محبت شما نشود. محبت ورزیدن وقتی مفهوم پیدا میکند که متقابل باشد و قدر محبت دانسته بشود.

البته محبت هایی هستند که خداوند متعال روی آنها صحه گذاشته مثل محبت به پدر و مادر،همسر و دوستی هایی که معنویاتی در آنها هست ، این جور محبتها را اگر از طرف مقابل جواب هم نگیری و قدر محبتت دانسته نشود پیش خدا ارزش دارد .

بالا ترین محبتی که در دنیا دیدیم و شنیدیم محبت مادر است. همه ما شیرینترین خاطراتمان مربوط به زمانی است که در کودکی مادرمان با مهربانی نوازشمان می کرد تا در آغوش گرمش بخوابیم و در سختی هایمان به آغوش گرمش پناه می بردیم. مادر با کوچکترین حرکت کودکش از خواب بیدار میشود و دائم مراقب است که نکند اتفاقی برایش بیافتد، مادر آرام و قرار ندارد تا فرزندش در آرامش باشد وحاضراست همه چیزخود را فدای فرزندش بکند .

از مهر مادری که بگذریم محبت پدر خیلی عمیق و اساسی است. پدر همیشه دلش برای فرزندانش می تپد با اینکه خیلی وقت ها کنار فرزندانش نیست و برایشان زحمت میکشد. اگر ببیند که فرزندش به راه خطا میرود و مرتکب اشتباه میشود با مهربانی و گذشت او را از خطا باز میدارد.

از مهر پدر و مادر که بگذریم به دوست و دوستی می رسیم خیلی وقت هاکه حرفهایمان را نمیتوانیم به پدر و مادرمان بگوییم پیش یک دوست خوب میرویم و با او درد دل  می کنیم و او خوب به حرفهایمان گوش میدهد و دلداریمان میدهد.

اما همه ما میدانیم مادر مهربان نمیتواند همیشه همراه فرزندش باشد و مراقبش باشد و پدر دلسوز و با گذشت همواره کنار فرزندانش نیست و نمیتواند همه نیازهای فرزندانش را برآورده کند و دوست های خوب هم همیشه راز نگه دار نیستند.

دوستان خوبم محبتی هست که ورای تمام این محبت هاست مهر مادر و شفقت پدر قطره ای از دریای بیکران این محبته است .

هر کس تو دنیای قلبش جستجو کند ببیند طعم چنین محبتی را چشیده یا نه ؟

محبت کسی که:

 • هر چند به یادش نباشی تو را از یاد نبرد.
 • هر چند اورا رها کنی تو را رها نکند.
 • هر چند بر او جفا کنی از عطا دریغ نورزد.
 • هر جند برایش دعا نکنی به درگاه خدا برایت دعا کند.
 • هر چند از او گریزان باشی از تو روی برنگرداند.
 • هر چند موجبات رنجش او را فراهم کنی رنجوری تو را برنتابد.
 • هر چند به سربلندی او نیفزایی او سبب افتخار و بزرگی تو باشد.
 • اگر از حال او بی خبر باشی از احوال تو بی خبر نماند.
 • اگر تو حضور او را درک نکنی همیشه وهر جا همراه تو باشد.
 • اگر از ارتباط با وی خودداری کنی خود به تو پیغام دهد.
 • اگر از او دفاع نکنی تو را بی پناه نگذارد.
 • اگر هزاران مرتبه قلبش را شکسته باشی باز عذرت را بپذیرد.
 • اگر بارها نقض میثاق کرده باشی راه بازگشت به سویت نبندد.
 • اگر تو او را دوست نداری او تو را دوست داشته باشد .
 • اگر تو امانت دار شایسته ای برایش نباشی او امین و راز نگهدار تو باشد.
 • اگر تو او را یاری نرسانی او پشتیبان و یاور تو باشد.
 • اگر کوچکترین خدمتت را به رخش بکشی بزرگترین لطفش را به رویت نیاورد.
 • اگر تو حریمش را پاس نداشتی او تو را حمایت و محافظت کند.
 • اگر تو او را طرد کنی او کهف حصین و پناهگاه امن تو باشد.
 • اگر سهم او را از مالت نپردازی باز هم روزی خویش را مدیون او باشی.
 • اگر تو فرزندی خطاکار و سربه هوا گشتی او پدری بزرگوار و شفیق باقی بماند.
 • اگر تو حق برادریش را عطا نکردی او همچنان برادری مهربان برای تو باشد.
 • اگر تو او را در سختی ها تنها گذاشتی در تنگناها و شدائد رهایی بخش تو باشد….
 • و این ها همه در حالی است که هیچ نیازی به تو ندارد و به عکس تو سراپا نیاز و احتیاج به اویی…….
 • من فقط یک نفر را در زندگیم می شناسم که همه این صفات را دارد و آن شخص امام علیه السلام است.
لینک غرفه های نمایشگاه پناه نیمه شعبان :جهت مشاهده دیگر غرفه ها از لینک های زیر استفاده کنید

 1. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه یک : غرفه معرفت نیمه شعبان
 2. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه دو : غرفه محبت نیمه شعبان
 3. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه سه : غرفه نمایشنامه شیخ حسن
 4. نمایشگاه پناه نیمه­ شعبان – غرفه چهار : غرفه دکلمه نمایشگاه پناه

لینک دانلود فایل های مربوط به نمایشگاه پناه به صورت زیپ ( zip )

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا