آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبزرگسالفایل تصویریمتنیمخاطبینمعرفی کتاب نیمه شعباننوجواننوع محتوانیمه شعبان

معرفی کتاب نیمه شعبان – مجموعه کتاب درسنامه مهدویت

مجموعه کتاب درسنامه مهدویت

مجموعه کتاب درسنامه مهدویت در رابطه با امام زمان با عناوین :

  1. از ولادت تا امامت
  2. دوران غیبت
  3. ظهور تا حكومت
  4. حکومت جهانی

معرفی کتاب :

نویسنده: خدامراد سليميان
ناشرچاپی : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه
ناشر دیجیتال : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

جهت دانلود و مطاله هر کتاب به لینک دانلود مراجعه کنید .

 

درسنامه مهدويت جلد 1: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه از ولادت تا امامت

قسمتی از کتاب :
يكی از نيازهای اساسی در ترويج درست و اصولی مباحث مهدويت متن هاي آموزشی دقيق و جامع است كه متأسفانه به پديد آوردن آن چندان اهتمامی صورت نگرفته است. اين كتاب به عنوان نخستين درسنامه در مباحث مهدويت آغازی است بر راه طولانی كه به دست خدامراد سليميان مؤلف اين اثر صورت گرفت.
نگارنده كه مدعی است مجموع مباحث مهدويت را در 4 جلد پيش بينی كرده در اين جلد مباحث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را از آغاز تا هنگام به امامت رسيدن در 14 درس تنظيم كرده كه با درس 15 كه معرفی كتاب است يك مجموعه 15 درسی شكل گرفته است.

 

درسنامه مهدویت جلد 2 : حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و دوران غیبت

قسمتی از کتاب :
شیعه بـا بهره منـدی از برهانهاي عقلی و آموزه هاي آفتاب گون پیشوایان معصوم علیهم السـلام، بر این باور است که در هر زمان، براي انسانها، ناگزیر باید حجتی ازطرف خداوند نصب شود. بر اساس روایات قابل اعتماد، این حّجت ها، پس از پیامبر اسـلام صلی االله علیه و آله وسلم، در دوازده پیشوا منحصرند، که با گزینش خداونـد و گزارش آن آخرین سـفیر الهی، امـامت مردم را بر عهـده گرفتنـد. هم آنانکه یازدهمین ایشان امام حسـن عسـکري علیه السـلام و آخرین آنها، حضرت مهدي عجل االله تعالی فرجه الشریف است و دیگری شایستگی چنین جایگاهی را ندارد؛ بدون تردید.

 

درسنامه مهدويت جلد 3 : حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه از ظهور تا حكومت

قسمتی از کتاب :
ظهور مهدی موعود عجل االله تعالی فرجه الشـریف، برانگیخته شدن آخرین نور هدایت و ذخیره الهی براي هدفی بسـیار بزرگ و به پایا نرساندن راه نیمه تمام پیامبران و اولیاي خداوند است. بیشتر روایاتی که از آن عصـِر روشـنایی، سخن به میان آورده، از زنـدگی و جهـان پیش از آن، به عنوان تاریـکترین دوران زنـدگی بشـر و سـتم بـارترین مرحله حیات وي یاد کرده است. دورانی که میرود تـا یـأس و ناامیـدي حـاکم بر بخش هاي قابل توجه آن، آخرین رشـته هاي پیونـدانسانها را از پروردگار یگانه بگسلدو آنها را درگرداب هاي هلاکت نابود سازد. روایات مربوط به ظهور و قیام جهانی، از برپایی «عـدل و قسط» در آن دوران خبر داده، وضع جهان در آسـتانه ظهور را آکنده ازسـتم و بی عدالتی دانسته اند…

3

درسنامه مهدویت جلد 4 : حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و حکومت جهانی

قسمتی از کتاب :
حکومت جهانی واحد از دیرباز یکی از آرمانهای انسانها بوده است. اسلام نیز با ارائه فراگیرترین الگو از این حکومت، در آموزه های خود و به ویژه در سخن ان معصومان علیهم السلام، این نیاز را به شایسته ترین شکل، پاسخ داده است. بـا اینکه آرمـانهـایی چون عـدل جهانی و حکومت جهانی، دیرینه اي به درازاي تاریـخ دارد؛ اما در سـده گذشـته به سـبب برخی پدیـده هـاي ویژه سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی به ویژه گسترش فنآوريهاي رسانه اي و ارتباطات آرمان جهان شـدن، فراگیر و تقویت شـده و هرچه بیشـتر عملی به نظر میرسـد. درجنبش هـاي اسـلامی امروزین نیز، بـار دیگر آرمـان دیرین جهانی شـدن وچیره شـدن اسـلام با توان تمام مطرح شـده و مفاهیمی چون دین جهانی، عدل جهانی، حکومت جهانی یا بین الملل اسلامی و مانند آن گسترش یافته است…

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا