آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبرگزاری جشن نیمه شعبانبزرگسالمتنیمخاطبیننمایشگاه نیمه شعباننوجواننوع محتوانیمه شعبان

جشن غرفه ای نیمه شعبان – جشن غرفه ای زمانه ما

جشن غرفه ای زمانه ما

جشن غرفه ای زمانه ما در رابطه با زندگی بشر از گذشته تا به حال و تغییر زندگی او در طریقه  برقراری ارتباط با خداست .

  1. جشن غرفه ای نیمه شعبان – جشن غرفه ای زمانه ما – غرفه اول : زمانه ما
    پاسخ به سوالاتی که ممکن است برای شما هم پیش بیاید. یافتن پاسخ سوالات با مقایسه زندگی امروز و زندگی گذشته  و ….
  2. جشن غرفه ای نیمه شعبان – جشن غرفه ای زمانه ما – غرفه ي دوم : مثلث زندگي امروز
    مي خواهيم در اين غرفه به اين سوال پاسخ بدهيم كه چطور شد كه كار بشر به اينجا كشيد؟
  3. جشن غرفه ای نیمه شعبان – جشن غرفه ای زمانه ما – غرفه سوم : شروعي دوباره
    شرح کامل فراموشی انسان و طریقه زندگی او با آگاهی از وجود خدا و روز قیامت و شروعی دوباره …

لینک دانلود فایل pdf جشن غرفه ای زمانه ما

غرفه اول : زمانه ي ما

تغيير ، عبارت محوري و شايد بيشترين واژه اي است كه اين روزها مي شنويم. اگر پاي صحبت يك پزشك بنشينيم او دربسياري از موارد از كلمه تغيير عادات زندگي براي بهتر زندگي كردن استفاده مي كند .
يك روان شناس، اصل تغيير را مبناي رشد فكري و رواني افراد توصيف مي كند و يك دانشمند همين واژه را يعني تغيير وتحول را در بسياري اختراعات و اكتشافات، مهمترين اتفاق علمي اين روزهاي بشر معرفي مي كند .اگر دقت كنيم به موازا ت اين تغييرات ، آدم ها و شكل زندگي هم عوض شده است مث لا بزرگ شدن شهر ها و وسعت مسيرهاباعث شده آدم ها كمتر از هم با خبر باشند و به يك پيامك و ايميل ( كه خود يكي از تغييرات حاصل از تكنولوژي است ) اكتفاكنند .

واژه ي « گرفتاريم » را اين روزها از زبان خيلي ها مي شنويم، اغلب كودكاني كه تا ديروز شانه به شانه م ي ادرانشان و يا چند قدم عقب تر از آنها گام بر مي داشتند ما روز چند قدم جلوتر از آنها قدم بر مي دارند و دست آنها را مي كشند تا جايگاه خواسته هاي شان را به آنها نشان دهند ، بيشتر جواناني كه تا ديروز چَشم گفتن و هر چه شما بگويد از زبانشان نمي افتاد، امروز باگفتن عبارت « شما مرا درك نمي كنيد » در مقاب ل والدين شان مي ايستند، اعتبار و آبروي آدم ها در ثروت و شهرت هايي است كه معلوم نيست چگونه و از چه راهي به دست آمده، عاطفه و احساس و انسانيت ديگر معيار حاكم بر روابط آدم ها نيست و حتي لبخند زدن هم اغلب براي رسيدن به منافع شخصي و از روي حساب و كتاب است .

شايد گفتن اين نكات در نگاه اول بسيار تلخ به نظر برسد اما واقعيت اين است كه ما عجيب تغيير كرده ايم . پدر و مادرهاي ما يك سوم امكانات مادي و عاطفي ما را هم نداشتند اما به خاطر اين كه نسبت به هم تعهد و محبت داشته باشند سراغ روان شناس نمي رفتند ! و به اين همه سايت و شبكه و روزنامه و مجله دسترسي نداشتند !توكل شان به خداوند آن قدر زياد بود كه با دست خالي و به اميد روزي رساني پروردگار زندگي را آغاز مي كردند و هر بار كه ازبسياري از آنها مي پرسيدي حال شما چطور است ؟ ، در پاسخ مي گفتند الحمدالله …

اما امروزه خيلي ها، با داشتن خيلي چيزها در مقابل اين سوال مي گويند : اي بابا دلت خوش است، نفسي مي آيد و مي رود ! نه اين كه پدر و مادر هاي ما مشكل نداشتند ، مگر زندگي بدون مشكل و مسئله وجود دارد ؟! آنها چون توكل زيادي به خدا%A

برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.
فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب محرم کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا