آثار نوشتاری و اجرایی نیمه شعبانبرگزاری جشن نیمه شعبانبزرگسالمتنیمخاطبیننوجواننوع محتوانیمه شعبان

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار های تبلیغ نیمه شعبان

تبلیغ امام زمان علیه السلام در مکان های مختلف 

تبلیغ امام زمان علیه السلام دارای داستان هایی کوتاه جهت اعلام راهکار هایی برا تبلیغ و تذکر به وجود امام زمان علیه السلام در مکان های مختلف

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 1 تاکسی

در مسیر حركت از منزل تا مقصد با راننده تاكسی تلفنی كه ظاهری نامناسب داشت از طریق نیاز جوانان و عدم توجه ارباب جامعه به جوانان وارد بحث شدیم. راننده جوان كه از این باب اظهار ناراحتی می نمود اتفاقاَ خوشحال بود كه بحث را از این منظر‌‍، شروع كرده ایم و گفت:‌ هیچ كس به فكر جوان نمی باشد.

سمینارهای در رابطه با جوانان، برای اخاذی و جیب پر كردن عده خاصی می باشد و… و ما نمی دانیم مشكل مان را با چه كسی بگوییم كه درك كند و كار از دستش برآید. دلسوز واقعی ما كیست؟ چرا تماماَ‌ فشار روحی وارد می كنند كه این چه قیافه ای است چرا چنین می گردی؟

گفتم معلم می شود، به دنبال راهنمایی فهیم می گردی؟ – گمشده داری درد داری و طبیب نمی شناسی؟

ـ‌ شما چه كسی را سراغ دارید كه به ما كمك كند؟ هر دری زدیم، جواب نگرفتیم.

ـ‌ من كسی را سراغ دارم كه درمان همه دردها را می داند. طبیب حاذقی است. جوان و جوانی را دوست دارد. گر  چه خیلی سن دارد ولی دائماً مانند جوانان می نماید. می گویند وقتی جوانان طالب را می بیند برای آنها دلسوزی می كند و این قدر مهربان است كه دوست دارد خوبی های خود را به آنها هدیه كند.

اصلاً‌ محال است در خانه اش را بزنی و نا امید گردی! با وله خاصی گوش می داد و بالاخره پرسید كیست؟ خانه اش كجاست. گفتم خانه اش را راحت بلد می شوی ولی باید قول دهی كه حتماً می روی والا ضایعش نمی كنم.

ـ‌ به خدا حتماً می روم، قلم و كاغذ یادداشت تاكسی تلفنی را به من داد كه آدرس بنویسم، پرسیدم اسمت چیست؟ گفت: ناصر

نوشتم آدرس: ‌فرودگاه قلب ناصر، جای همگی خالی كه چه حالی شد!

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 2 تاکسی 2

سوار تاكسی هستم جلو نشسته ام و مسافر دیگری كنار دستم كنار پنجره راننده با ترافیك برخورد می كند.

 • راننده: آه همش ترافیك – كار نمیشه كرد – بنزین بسوزون توی ترافیك بمون! بنزین بسوزون !‌ توی ترافیك بمون!
 • +‌  بالاخره مسئله ترافیك گاه و بیگاه هست! ‌نمی خواد خیلی خودتون رو  ناراحت كنید.
 • ـ‌ آخه شرایط فرق می كنه!‌ دو سه روز دیگر باید پول فیش تلفن رو بپردازم! ‌خب !‌ باید درآمد داشته باشی با این ترافیك نمیشه!
 • +‌ یه سئوال بكنم؟
 • ـ‌ بفرمائین
 • +‌ اگه امروز صبح از خواب بیدار شده بودی و قلبت درد می كرد و كارت به بیمارستان و دكتر كشیده بود و گفته بودند بستری باید بشی و پنج میلیون هم خرج داشت دیگه فكر فیش تلفن بودی؟
  ـ‌ نه !‌ (كمی به فكر فرو می رود)
 • + خیلی نعمت ها دور و بر ما رو گرفته ولی متوجه نیستیم!
 • ـ‌ راست می گید!‌ ما همه اش نداری ها رو می بینیم!
 • + نعمت بزرگی كه ما داریم و از قلب و ریه و مغز و همه اینها مهم تره اون هم وجود امام زمانه! خیلی از چشم ما این نعمت دور می مونه در حالیكه از ما دور نیست!‌ چرا در این گرفتاری ها به ایشون رو نزنیم.
 • ـ ما كه رومون سیاهه!
 • + ولی او هم مهربونه – آقاست!‌ نعمت ها رو باید شكرگزار بود و در نداری ها هم از خدا و امام زمان كمك گرفت
 • ـ‌واقعاً ! (لبخندی میزند)‌ما خیلی خلیم! نعمت بغل دست ماست!
 • +‌ دعا كن بیاد – خدا ظهور شون رو نزدیك كنه – خدا ما رو از ایشون دور نكنه – خدا سلامتشون بداره …

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره  3 در جلسه شورا

(دوربین فیلمبرداری از صحنه تصویر میگیرد) بعد از جلسه با یكی از اعضای جلسه سلام و علیك می كنی و می پرسی

+‌ موقعی كه صحبت می كردی خیلی سعی كردی لباست رو مرتب كنی.

ـ‌ آخه این دوربینه وقتی روبروی آدم قرار می گیره دیگه لحظات رو ثبت می كنه – بعداً اگه فیلم رو نشونت بدن خودن ناراحت می شی اگه درست ننشسته باشی.

+‌منو به فكر بردی وقتی دوربین روبروی دیگرونه به این فكر نیستی وقتی روبروی خودته باید خودت رو درست كنی.

ـ‌ خیلی طبیعیه وقتی چشمی تو را نگاه می كنه باید مواظب باشی

+ ‌من دو تا چشم را سراغ دارم كه همیشه ما رو نگاه می كنهt چشم های نازنین امام زمان خیلی باید مواظب باشیم. باید مرتب باشیم. خوب باشیم.

ـ آدم یادش میره بارها هم شنیدیم ولی …

ـ‌ آره باید به خودمون تذكر بدهیم یكی از راههاش دعا كردن برای ایشان است. حضرت ما را در حال دعا كه ببینند ما رو دعا می كنند. آن وقت ما حضور ایشان را دائمی می بینیم. یكی از راههای دیگر مراجعه به حضرت است. ایشان دم دست ماست …

یك چشم زدن غافل از آن یار نباشیم شاید که  نگاهی كند آگاه نباشیم

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 4 تاکسی تلفنی

 • +‌ سلام علیكم!‌ بسم الله الرحمن الرحیم
 • – سلام علیكم!‌ خوش آمدید. كجا تشریف می برید
 • +‌ فرودگاه زحمت بكشید!‌ اگر زحمت هم نباشد این نوار رو خاموش كنید.
 • ـ‌ چشم !‌ نوار خاموش می شود.
 • +‌ بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لولیك الحجه ابن الحسن …
 • – آقا اول سفر،‌ نه ! همیشه من آیه الكرسی می خونم.
 • +‌ میدونید كه آیه الكرسی را اگر برای سلامتی امام زمان علیه السلام بخونید خداوند به یمن سلامتی آن حضرت سلامتی ما رو هم تامین می كنه.
 • ـ‌ بله !‌  همین طوره
 • + دعا برای سلامتی حضرت همیشه لازمه –  همین دعای اللهم كن لولیك دعای سلامتی امام زمان است. اصلاً‌ دعا برای فرج به فرموده خود حضرت فرج،‌ است …
 • تا پایان سفر (فرودگاه) بحث را می شود راجع به امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه داد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 5 تاکسی شماره 3

در ترافیك شدیدی در خیابان 20 متری سینما سعدی بودم ظرفیت تاكسی فیكس بود مسافران چند ثانیه ای كه گذشت از وجود ترافیك عصبانی شده بودند و چیزی طول نكشید كه متوجه شدند وجود پلیس جوان بی تجربه ای در سر چهارراه علت ترافیك است. هر كس جیزی گفت و یك دفعه از این سوژه استفاده كردم و گفتم بدبختی مردم در تاریخ بشر همین بوده كه گرفتار راهنمایان قلابی و نابلدی شده اند و بجای راهنمایی مردم،‌ موجب گمراهی آنها شدند خود مردم مقصرند كه خودشان را به آنان سپردند.

یكی پرسید: مردم چه می توانند بكنند. راهنما به تشخیص مردم نیست به تحمیل دولتمردان است. گفتم احسنت، راهنما به تشخیص مردم نیست ولی تحمیلی هم نیست بلكه راهنمایی مردم به خداست و تعیین راهنما هم با اوست.

و بر ماست كه وقتی راهنما را شناختیم از وی روی برنگردانیم خداوند امروز راهنمای مردم را به حقیقت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده و ما بجای توجه به او،‌ غافل از اوئیم راننده تاكسی سری تكان داد و گفت ای والله درست است.

این شد كه به كمك بحث من آمد بسیار جذاب بوده و بعد شروع به راهنمایی و چگونگی استفاده از آن حضرت و توجه به آن وجود مقدس شد.

وقتی من از تاكسی پیاده شدم، دو جوان دیگر هم كه به مقصد نرسیده بودند پیاده شدند و توضیح بیشتری خواستند و من هم بدون گفتگو گفتم فقط از او غافل نشو! برو سراغ او من كسی نیستم برو سراغ او … و در حالیكه اشك در چشمش حلقه زده بود خداحافظی كردم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 6 جلسه رسمی

جلسه ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات درخصوص بررسی درآمدهای اختصاصی دانشگاه ازجمله درآمدهای مجتمع فرهنگی تشكیل شده بود كه در آن جلسه بر لزوم واریز درآمدها به حساب خزانه بحث بود و بر ضرورت و پیامد آن سخن گفته می شد، جلسه در تحیر و سردر گمی عجیبی فرو رفته بود و هیچكدام از اعضا متقاعد بحث دیگری نمی شدند، به طوری كه نمایندگان اظهار گیجی می كردند.

از طرفی توجه به قانون و از طرفی مشكلات ناشی از آن مطرح بود، از این سوژه استفاده كردم و گفتم می دانید علت این سردرگمی و حیرانی چیست؟ با وجود اینکه از قانون مطلعیم؟چرا؟

و … هر كس چیزی گفت بنده عرض كردم این ها درد غیبت است، بخاطر عدم دسترسی ظاهری به امام عصر علیه السلام دچار این تحیر شدیم؟ ما باید به این اصل برسیم كه امامی داریم زنده که در مشكلات رفع مشكل می كند پس باید به او تمسك كنیم و راه مشكل را از او بخواهیم و اصلاً‌ در فرجش دعا كنیم. همگی استقبال نمودند و دعای اللهم عجل فرجه را  با تكرار خواندند.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شمارهدر صف نانوائی (صبح زود)

 • از راه میرسی عده ای در صف ایستاده اند
 • +‌ سلام علیكم!‌ صبح بخیر
 • ـ‌‌ سلام علیكم !‌ صبح شما هم بخیر
 • + هوای صبح هم خیلی لطیفه
 • ـ‌ اگه صبح ها بیدار باشیم!‌ معمولاً‌ در ساختمان ها و آپارتمان ها احساسی از صبح زود به آدم دست نمیده.
 • + آنوقت ها صبح برای نماز در حیاط وضو می گرفتند حالا دیوارها احساس ها رو عوض كرده اند! لطافت هوا را در فضای باز باید احساس كرد.
 • ـ همین طوره – دل آدم در این آپارتمان ها می گیره!
 • +‌ صبح ها پس از نماز كه روح آدم آمادگی بهتری داره باید با دعا روح لطیف را تلطیف كرد. از دعای عهد !‌ تا حالا این دعا را خوانده اید؟
 • ـ نه چی هست؟ میشه بگید!
 • +‌ این دعا در مفاتیح هست از امام صادق علیه السلام نقل شده كه …

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 8 سبزی فروشی

 • در مغازه سبزی فروشی در حال انتخاب گوجه فرنگی
 • + گوجه ها هم یواش یواش دارند دست و پا شو نو جمع می كنن
 • – هوا داره كم كم سرد میشه رنگ ها هم از سرخی به بی رنگی داره میره
 • +‌ خدا را شكر كه همین ها هم گیر میاد باید شكر گزار بود
 • ـ‌ واقعاً‌
 • +‌ الحمدلله كه از صدقه سر امام زمان علیه السلام‌ لطف خدا شامل حال همه ماست.
 • ـ‌ این همه نعمت فراوان!‌ باید قدردان بود.
 • +‌ خدا ظهورشون را نزدیك كنه – باید همین طور كه می فرمائید قدردان بود – خدا سلامتشون بداره – همه زیر سایه آن بزرگواریم
 • ـ الهی آمین خدا ظهورشون رو نزدیك كنه با اجازه خداحافظ

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 9 امام جواد علیه السلام

روز شهادت امام جواد (علیه السلام)‌ سوار تاكسی شدم راننده نوار موسیقی را روشن كرده بود برای تذكر گفتم آقا لطفاً‌ نوار را خاموش كنید روز شهادت امام جواد علیه السلام است. آن شخص گفت ببخشید من یادم نبود گفتم ما آدمای امروزی خیلی چیزها را فراموش كرده ایم، فراموش كردیم كه در دوران غیبت به سر می بریم، از امام زمان خودمان دوریم، یادمان رفته كه باید امام زمان مان را از غیبت با دعاهایمان بیرون بیاوریم و …

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 10 تاکسی تلفنی

سوار تاكسی تلفنی شدم مرد نسبتاً‌ مسنی راننده ی تاكسی بود باب گفتگو را با این جمله آغاز كردم، گفتم حاج آقا می خوام با شما مشورت كنم من یك دوست دارم كه نمی تونم او را ببینم، از او دورم حاج آقا، برای او من چه كار می تونم بكنم؟ آن شخص بعد از كمی فكر گفت اگر هیچ گونه كاری نمیتونی انجام بدی براش دعا كن، من گفتم دوستم امام زمان است اگر همه براش دعا كنیم حتماً ظهور می كنه.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 11 صدقه قبل از سفر

روزی همكار اداره ایم میخواست به سفر برود به او گفتم: حتماً‌ صدقه كه می دهی؟ گفت آره، گفتم برای سلامتی حضرت هم صدقه بده. بگو خدایا من برای سلامتی در سفر خودم صدقه می دهم ولی اینبار برای سلامتی امام زمان صدقه می دهم. گفت مگر حضرت به صدقه ما نیاز داره گفتم نیاز نداره ولی تاثیر داره و باعث تجدید و بروز علاقه تو به امام زمان علیه السلام می شه.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 12 تبلیغ هنگام حل مشکل مالی

یكی از كسانیكه نیاز مالی داشت و مشكلاتی در زندگی برایش پیدا شده بود جهت حل پاره ای از مشكلات مراجعه نمود، ضمن اینكه در حد توان مساعدت هایی صورت گرفت و راهنمایی هایی به ایشان شد این تذكر یادآوری شد كه این كمك خیلی ناقص و در حد توان من بود، اگر می خواهید مشكلات شما بیش از آنچه مورد تصورتان است حل شود، به در خانه صاحب اصلی كه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد دست نیاز دراز نمایید كه حلال تمامی مشكلات ایشان می باشند.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 13 روحانی دانشگاه

25 بهمن ماه بود یكی از تشكل های مسلمان تقاضای راهپیمایی برای حمایت از دستاوردهای علمی در زمینه انرژی هسته ای و دفاع از حریم پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله كرده بود (یكی از روزنامه های دانماركی با چاپ یك كاریكاتور مرتكب اهانت به پیامبر خداوند صلی الله علیه و آله شده بود)‌ در راهپیمایی شركت كردم در پیشاپیش راهپیمایان یك پلاكارد جلب توجه می كرد.

انرژی هسته ای هدیه شهیدان به مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. قشنگ بود علاوه بر دانشجویان تعدادی از اساتید هم شركت كرده بودند بعضی از روحانیون دانشگاهی هم حضور داشتند به یكی از آنها نزدیك شدم علاقمند به امام زمان علیه السلام و دلش می خواهد در مورد مهدویت كار كند. با آقای قرائتی هم همكاری هایی دارد یك كتابخانه تخصصی پیرامون امام زمان را راه انداخته است. سلام كردم:

 • ‌- سلام علیكم مشتاق دیدار چه خبر؟
 • -‌ خوبم خیلی وقته توفیق دیدار نداشته ام شما چطورید؟
 • منهم خوبم كارها چطور است؟
 • – خوب است
 • شنیدم كتابخانه تخصصی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف راه افتاده!
 • بله الحمدلله خیلی خوبه كه به كتابخانه سری بزنید.
 • حتماً خیلی دلم می خواد گرچه چند روز آینده خیلی گرفتارم ولی حتماً‌ سرخواهم زد.
 • پس تلفن بزنید و قرار بگذاریم (شماره تلفن رد و بدل می شود)
 • گفتم:
 • از كتابخانه چه استفاده ای قرار است شود؟
 • بعضی ها كتاب ها را می شناسند بعضی را هم قرار است آماده كنیم تا كار تحقیقاتی كنند.
 • كار تحقیقاتی خیلی خوب است البته باید موضوع امام زمان علیه السلام را از جنبه كار فكری تنها نگاه نكرد امام زمان امام حی و زنده ماست باید با او ارتباط معنوی داشت اگر بشود این ارتباط را بین بچه ها (دانشجوها)‌ و امام زمان علیه السلام برقرار كرد كارهای بعدی هم بهتر انجام می شود.
 • گفت باید به ما كمك كنید.
 • من درخدمتم – با شماره تلفنی كه دادید خدمتتان تماس می گیرم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 14 امام رضا علیه السلام

شب تولد حضرت ثامن الائمه بود، در اتوبوس با جوانی آشنا شدم. گفتم ببین آن عكس مبتذلی كه در اتوبوس نصب شده باید با راننده صحبت كنیم آن عكس را بردارد (ضمناً‌ راننده تمثال یکی از معصومین را بالای سرش نصب كرده بود)‌ به او گفتم این عكس ها با هم جور در نمی آید خلاصه قبول كرد آن عكس را بردارد.

گفتم عكس را به من بده بدون اینكه ناراحت شود عكس را به من داد و عكس را بعداً‌ پاره كردیم و در سطل آشغال ریختیم.

بعد با آن جوان وارد صحبت شدیم كه می شود با زبان خوش با مردم صحبت كرد و نتیجه گرفت، گفتیم اگر ما در جامعه همیشه بیاد امام زمان علیه السلام باشیم جامعه اصلاح می شود، در خانه وقتی سر سفره مشغول غذا خوردن می شویم ابتدا از حضرت یاد كنیم، در میان فامیل نام امام زمان را بر سر زبان ها جاری كنیم، ارتباط مان را با حضرت تقویت كنیم، آنگاه خود به خود مردم جامعه اصلاح می شوند.

حضرت به یاد ما هستند، ما هم بیاد ایشان باشیم. ارتباط دو طرفه باشد، تا انشاء الله ظهورشان نزدیك گردد. آن جوان كه معلوم بود بعد مذهبی داشتف خوشحال شد و گفت این كار را خواهد كرد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 15 مسافر

ساعت 4 بعد از ظهر از ساختمان مدیریت دانشگاه كه در روی تپه تلویزیون است بیرون آمدم (ماشینم را كنار خیابان پارك كرده بودم) از پله ها كه پایین آمدم و وارد خیابان شدم پیرزنی را دیدم كه به آرامی (كه خستگی او را نشان می داد) از تپه به سمت پائین پیاده می آمد، سوار ماشین شدم از آیینه به عقب نگاه می كردم، پیرزن آهسته به ماشین من نزدیك می شد ولی بی توقع (حتی به فكر اینكه ماشینی او را سوار كند نبود)‌ به دنبال تاكسی نبود. فكر می كنم در فكر رسیدن به پایین تپه و سوار شدن به اتوبوس بود.

جایی می روید؟ نگاهی كرد و گفت فلكه شهرداری، راه نسبتاً دوری بود مخصوصاً‌ كه كار هم داشتم گفتم:‌ تا جایی  كه نزدیك تر بشوید شما را برسانم.

 • ـ تشكر كرد با خستگی سوار شد خیلی دعا كرد: انشاء الله سلامتی و رزق و بركت به شما برسد!
 • قصد كردم تا فلكه ستاد او را برسانم (تقریباً‌ دو سوم راه)‌ بی مقدمه شروع كردم و گفتم:
 • مادر اگر آقامون بیاد خیلی كارها درست می شه.
 • گفت الهی كه بیاد، اگر بیاد دنیا گلستون می شه، من چند بار در خواب زیارتشون كرده ام، هنوز نور صورتشون جلو چشمامه، تو منزل خود من در كنار درخت پرتقال توی حیاط !‌ مثل ماه بود قشنگ قشنگ !‌
 • ‌قصد كردم علیرغم اینكه كار داشتم او را تا فلكه شهرداری برسانم!‌ به كسی كه امام زمان بخوابش آمده باشد باید خدمت كرد!
 • شروع به صحبت كرد: چند ساله كه شوهرم به رحمت خدا رفته، خودم كار می كنم پیش خانوم سرهنگ، كه شوهرم آشپزش بود.
 • گفتم زیر سایه امام زمان باشند، دعاشون كنید كه حضرت كمكشون كنند.
 • گفت ان شاالله كه امام زمان بیان و با شمشیر شون همه آدم های بد رو بردارند، مردم بد شده اند، دورو شده اند.
 • گفتم از امام زمان بخواین كه به همه نگاه كنند.
 • گفت الهی آمین
 • به مقصد رسیده بودیم خیلی دعا كرد و پیاده شد.
 • امام زمان علیه السلام با دل مردم كار كرده و می كند تو چه میدانی كه با كی چه كاری كرده است، خداوند محبتش را به دل مردم منتقل كرده است.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 16 اتوبوس 

در اتوبوس معالی آباد – دروازه كازرون بطرف معالی آباد میرفتم، وقتی وارد اتوبوس شدم جای خالی نبود – دو جوان روی صندلی نشسته بودند، یكی از آنها بلند شد و جای خود را به من تعارف كرد و بعد هم جوان دیگر بلند شد و جای خود را به آقای دیگری كه ایستاده بود تعارف نمود.

وقتی نشستیم صحبت از ادب و جوانمردی و رعایت حال دیگران به میان آمد من ضمن تشكر از این دو جوان مسئله توجه به خدا و پایبندی به مذهب و توجه به ولی خدا را پیش كشیدم كه آقای كنار دستی من بی علاقگی جوانان به دین و مذهب را نتیجه رفتار اولیاء امور می دانست (البته ایشان فردی پایبند به مذهب بود و انتقادش زننده و زشت نبود)‌

بعد از مقداری صحبت به این نتیجه رسیدیم كه انسان باید سوای همه این مسائل توجه به خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را فراموش نكند و رفتار مشكلات خود را از خدا و ولی خدا بخواهد. این صحبت ها روی كسانی كه اطراف ما نشسته یا ایستاده بودند موثر بود، موقع پیاده شدن در حق حضرت دعا كردم و آرزوی خوشبختی و موفقیت و سلامتی را برای حاضرین نمودم و در حالیكه لبخند رضایت روی لبان آن ها بود خداحافظی كردم و پیاده شدم.

با آرزوی ظهور موفور السرور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 17 امام صادق علیه السلام

شام غریبان حضرت امام صادق علیه السلام بود. با مسافری در تاكسی هم صحبت شدم. از او پرسیدم امروز تعطیل بود؟ گفت: بله ،گفتم به چه مناسبت؟ گفت شهادت امام صادق علیه السلام، گفتم به صاحب عزا تسلیت گفتی؟ گفت نه ، گفتم: صاحب عزا كیست ؟ پاسخ داد مردم، گفتم درست، ولی صاحب عزای اصلی وجود مقدس امام زمان علیه السلام است.

هر جا و مكانی با او صحبت كنی می شنود و جواب می دهد. مسافر خوشحال شد كه راجع به امام زمان علیه السلام با او صحبت شده ولی طولی نكشید كه پیاده شد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 18 حل مشکلات مالی

داد و فریادش، تمركزم را از بین برد می گفت، با چه سختی هایی این ده بیست نفر را جمع كرده ام، با توجه به سردی هوا تعدادی استاد بنا و كارگر آورده بود، مقداری كار انجام داده بودند، اگر به كارگرانش پول نمی رسید، احتمال زیاد داشت كه آنها پراكنده شوند و دچار مشكل شود.

من هم در آن مجموعه كار می كردم، ولی در رابطه با صورت وضعیت او مسئولیتی نداشتم، صدایش كردم گفتم یكی از دوستانم مقداری پول به من داده و گفته اگر كسی که دوستدار امام زمان بود نیازی داشت، بعنوان قرض به او بده. من می توانم مبلغی حداكثر بصورت یك ماه به شما قرض بدهم تا كارگرانت پراكنده نشوند، خیلی خوشحال شد، مقداری پول كه مشكلش حل شود به او دادم.

بعد از این كه پول را از من گرفت گفت من ارتباط آن چنانی با امام زمان ندارم شما از كجا می دانید كه من امام زمان را دوست دارم. به او گفتم روز قبل از نیمه شعبان شیرینی كه در کارگاه بین كارگران توزیع كردی نشانه دوستی شما می باشد.اشك در چشمانش حلقه زد و با یك سرور خاصی كه معلوم بود از امام زمانش است، خداحافظی كرد و رفت.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 19 کلاس درس

بنده اغلب در ابتدای كلاسم بچه ها را متوجه امام عصر می كنم و حدود ربع ساعت درباره ایشان سخن می گویم یا درباره یك موضوع مهم قرآنی یا …

ابتدا بچه ها را متوجه اهمیت تكیه گاه در دنیا می كنم كه ضروری است. ما برای رفع مشكلات مان پشتوانه هایی داشته باشیم، مانند پدر و مادر، بعد آیه قران را به آنان گوشزد می كنم كه شیطان قسم خورده همه انسان ها را فریب خواهم داد و آنها را به این باور می رسانم كه ما بدون داشتن پشتوانه نمی توانیم با دام های شیطان مقابله كنیم.

بعد به آنها می گویم كه ما پدری دیگر نیز داریم و حدیث انا و علی ابوا هذه الامه را می گویم و قضیه انار و كمك امام زمان را به شیعیان می گویم و به آنها گوشزد می كنم كه ما اگر بتوانیم به اندازه كمی هم ارزش پیدا كنیم و بنده خدا شویم امام زمان علیه السلام ما را حمایت كرده و نمی گذارند در دام های شیطان اسیر شویم.

بعد بچه ها می پرسند ما چگونه می توانیم برای امام ارزشمند شویم؟ برایشان حدیث والله لیغیبن غیبته لاینجو …  را برایشان می نویسم و از آن ها میخ واهم كه هر روز بعد از هر نماز برای ظهورش دعا كنند و با او رشته محبتی ایجاد كنند تا در زمان گرفتاری امام نیز به یاد ما باشند و كوتاهترین دعا همان اللهم عجل فرجه … است .

دعا چند حالت دارد:

 • كاری به صلاح ما است و به ما می رسد چه دعا كنیم و چه نكنیم دعای ما باعث تقرب می شود.
 • كاری به صلاح ما است و به ما می رسد به شرط دعا (باعث تقرب میشود رسیدن به مطلوب).
 • كاری به صلاح ما نیست و به ما نمیر سد (باعث تقرب می شود و خداوند به عوض دعای مستجاب نشده برایش در آینده خیرات می گذارد. ای كاش هیچ دعایم مستجاب نمی شد.)

شرایط كیفیت بخشی دعا:

 • استغفار (بهتر است با توسل به ائمه باشد)
 • صلوات بر محمد و آل محمد

بچه های عزیز به نظر شما چه كار دیگری كنیم تا دعای ما به استجابت نزدیك تر شود و به آن برسیم؟ هركس جوابی می دهد. بعد به بچه ها می گویم كه دعا برای خود نوعی خودخواهی نیست، بلكه نسبت به دعا كردن ما برای دیگران ارزش كمتری دارد و هر چه برای مشكلات دیگران دعا كنیم لطف و رحمت خدا را بهتر جلب می كنیم و اگر ما سعی كنیم برای غربت و مشكلات و سختی های امام دعا كنیم و ایشان را بر خود ترجیح دهیم، مسلم بدانیم كه خداوند به ما نظر رحمت خاصی خواهد كرد و مشكلات ما را بهتر برطرف خواهد كرد.

از طرف دیگر امام كه معدن كرم و كمالات انسانی است این محبت كوچك ما را به عالی ترین وجه پاسخ خواهد داد و برایمان دعا خواهد كرد و خوشان فرمودند: “و اكثرو الدعا و بتعجیل الفرج فان ذالك فرجكم”

و سپس داستان آن مرد ساكن اصفهان كه با فرماندار اصفهان مشكل پیدا كرد و به مركز خلافت رفت تا شكایتش كند و در آن جا برای حفظ امام جواد از دست خلیفه دعا كرد و امام نیز برایش 3 چیز از خدا خواست و…  را تعریف ‌می کنم. بیائید حداقل همیشه بگوئیم: اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 20 تابلوی کلاس

از دانش آموزی كه این كار را كرده بود خواستم دعا را بخواند و با بچه های كلاس با او زمزمه كردیمدعای فرج که بر قسمتی از تابلویی كه اطلاعیه هایی در آن نصب می شود جلب توجه كرد ترجمه فارسی و انگلیسی هم نوشته شده بود.

قسمتی از ترجمه انگلیسی را هم خواند، متذكر شدم كه اگر به یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف كاری كنیم قطعاً از دید حضرتش پنهان نیست،  پس سعی كنیم چنین حالاتی را در شبانه روز بیشتر داشته باشیم و فرزندان خوبی برای حضرتش باشیم كه روشنی چشمش باشیم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 21 سفر با اتوبوس

مسافرتی كه به بندرعباس داشتم در راه بازگشت صندلی كنار من جوانی از اهل فسا بود كه در نیروی هوایی بندرعباس به عنوان تكنسین تعمیرات كار می كرد و ضمناً‌ دانشجوی دانشگاه پیام نور بندرعباس بود. تا فسا با ما همسفر بود. بحث های مفصلی در مورد مسائل معنوی و توجه به خدا و توجه به ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتیم.

بحمدالله از جهت اعتقادی فرد خوبی بود و از جو بد منطقه نظامی و بی توجهی افراد به خدا و مسائل مذهبی ناراحت بود و علت را بیشتر رفتار افرادی كه خودشان باید الگوی اخلاق و مذهب باشند و رفتار ناهنجار آنها می دانست كه با صحبت هایی كه با هم داشتیم بحمدالله دید وی نسبت به مسائل تغییر كرد و تا اندازه ای تصمیم گرفت كه در محیط كار فعالیت های مذهبی بیشتر داشته باشد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 22 صف بیمه

در بیمه مركزی ایران واقع در فلكه ستاد در كنار فردی قرار گرفتم كه می خواست ماشینش را بیمه كند، صحبت از قیمت بیمه نامه به میان آمد او گفت كه من بازنشسته هستم و حقوقم حدود 110 هزار تومان است و كاری هم گیرم نمی آید.

برای بیمه ماشین رفته ام 180 هزار تومان قرض كرده ام كه حالا برای بازپرداختش مشكل دارم، من ضمن صحبت از اینكه رزق و روزی به دست خداست و از طریق ولی خدا به دست ما می رسد او را به لطف خدا و محبت مولا دلگرم كردم كه او هم متقابلاً به این مسئله اشاره كرده كه همه ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم خداوند همه ما را مشمول عنایات حق متعال و ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 23 گفتگوی با یك مسیحی

حضرت عیسی در گهواره فرمودند :انی عبدالله آتانی الكتاب و جعلنی نبینا” آیا بدون عنایت پروردگار یك نوزاد می تواند این چنین سخن بگوید و از آینده خبر دهد،‌ راهبران مردم باید الهی باشند تا بتوانند به مردم و جهان سامان دهند و پاپ به عنوان مظهر كلیسا نمی تواند این جایگاه را داشته باشد چون او منتخب الهی نیست و افراد او را انتخاب می نمایند و از آینده نمی تواند چیزی بگوید و معجزه ای ندارد و نابسامانی جهان دلیل عمده عدم ناتوانی اوست بنابراین باید منتظر منجی باشیم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 24 دانشجوی علوم سیاسی

گستردگی تباهی و فقر و آشكار شدن مبارزه تروریست ها بر علیه دولت ها و مردم و بروز جنگ های داخلی و قبیله ای و منطقه ای نشان از بی كفایتی دنیا دارد. تجربه سال های سال مدیریت سیاسی جهان آیا جز اضطراب روزافزون و ناامنی بوده است؟  پس امروز سیاست به بن بست رسیده و فقط سیاست الهی كه همان صداقت است، كه همان سخاوت است، كه همان صلابت است، كه همان صلاحیت درونی و بیرونی منجی آخر الزمان است بكار می آید و بس …

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 25 تعمیركار ماشین

آیا اتومبیلی وجود دارد كه نیازمند به سرویس و تعمیر و شستشو و رسیدگی نباشد؟ قطعاً‌ خیر. اگر ماشینی رسیدگی نشود جز فرسودگی و از كارافتادن نتیجه ای دارد؟ قطعاً‌ خیر. چه كسی باید به ماشین رسیدگی كند؟  جز فرد خبره ای متبحر و سالم و صادق و دلسوز ؟ قطعاً  خیر.

چگونه است ماشین بی روحی که ازآهن ساخته شده نیازمند انسانی كاردان و صادق و دلسوز است اما خود این انسان كه پیچیدگی جسمی و روح و روان او بس شگفت انگیز است نیاز به سرویس دهی و شستشو توسط فردی كه صادق و درستكار باشد ندارد؟! امروز چه كسی در این دنیای بی اعتمادی   می تواند مورد اطمینان و اعتماد قرار گیرد جز پدر الهی یعنی امام زمان  علیه السلام…

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 26 نقاش تابلو

چرا تابلوهایی كه از طبیعت بكر نقاشی می شود این چنین روح نواز است و آرامش و آسایش به ذهن القاء‌ می كند. حتماً  انسان به دنبال آرامش و زیبایی و آبادانی و صلح و صفاست و هرگاه به تابلویی این چنین می نگرد آرزوهایش در ذهنش رژه می روند که چه زمانی به این آرزوهای حقیقی می رسم؟ چه كسی می تواند دنیا را این چنین به سوی آرامش و آسایش پیش ببرد. آیا جز ابرمردی كه چهره او نشان از صداقت و دلسوزی داشته و بازوی او نشان از قدرت و صلابت داشته و روح او پیوسته و دائم با مركز خلقت پیوند داشته باشد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 27 سبزی فروشی

اگر به سبزی آب نرسد جز پژمردگی نتیجه ای خواهد داشت پس قرآن كه می فرماید و من الماء‌ كل شی حی خیلی زیبا بیان نموده كه همه چیز از آب زنده می ماند در جایی دیگر می گوید:ان اصبح ماوكم غورا فمن یاتیكم بماء معین” اگر آب سالم نیابیم چه كسی آب گوارا به ما خواهد رسانید؟

این آیات دلیل بر این است كه هر انسانی كه به آب گوارا جهت سالم زیستن جسم نیازمند است قطعاً روحش نیز باید از آب گوارایی بهره مند شود آیا جز حجت خدا كسی می تواند این آب را بیاورد؟ او چه كسی است؟

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 28 راننده تاكسی

 • – آقا برو به مدینه فاضله
 • + كجا؟
 • – مدینه فاضله
 • +آقا اشتباه نمی كنید؟ ما این چنین جایی در مشهد نداریم.
 • -پس كجا داریم؟
 • +نمی دانم چرا از من می پرسید؟
 • -چون همه ما بدنبال مدینه فاضله هستیم. اما نمی دانیم كجاست. مدینه فاضله همراه با ظهور آخرین حجت خدا آغاز می شود که جهان را پر از شادابی و صلح و آرامش خواهد نمود. مدینه فاضله به دست با کفایت حضرت مهدی علیه السلام ایجاد می شود. برای آمدنش دعا كنیم تا از بهار وجودش نسیمی بر ما بوزد و زنده شویم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 29 آرایشگاه

همانطور كه شما آرایش می كنید و ناهماهنگی ها را به هماهنگی و زیبائی تبدیل می كنید. دنیای ناهماهنگ نیز به مصلحی كه اصلاح كند و دنیا را به زیبائی تبدیل كند نیازمند است او كیست؟

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 30 بیمار در اتاق عمل

شما خوب خواهی شد. گفت چگونه؟ گفتم: شفای تو به دست كسی است كه خدا او را نماینده تام الاختیار خودش در دنیا قرار داده است. گفت چه كنم؟ گفتم: از او بخواه و برای ظهورش دعا كن

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 31 دستیار اتاق عمل

دستیار موهای بلندی داشت گفتم: میدانی كه شبیه خشایارشاه شده ای؟ گفت چرا؟‌ گفتم پادشاهان قدیم دارای موهای بلند بوده اند تو از پادشاهان قدیم چه چیزی دیده ای كه خود را شبیه آنها نموده ای گفت: هیچ جوانی است. گفتم اگر خود را آراسته كنی اولین كسی كه از دیدن تو شاد می شود میدانی كیست؟ گفت: نه. گفتم پدر حقیقی ات. گفت او كه در مشهد نیست گفتم: پدری را می گویم كه پدر همه است و او امام زمان است تائید كرد و تشكر نمود و در جلسه بعد او را آراسته دیدم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 32 راننده تاكسی

با دیدن نام مقدس حضرت ابوالفضل پشت شیشه ماشین جلو سخن را آغاز كردم گفتم: امسال جلوه محرم بهتر بوده است گفت: البته در ظاهر نه در باطن گفتم: چرا در باطن هم این گونه است. پاسخی سیاسی داد اما دوباره او را متوجه بحث مذهبی خودم نمودم و گفتم آیا دیده ای تاكنون زمامداران جهان قبل از آرامش و آسایش برای خود به فكر آسایش و آرامش مردم باشند؟ گفت: نه. گفتم: كسی را می شناسم كه این گونه است. گفت چه كسی؟ گفتم فرزند حضرت زهرا كه مهدی علیه السلام است. از باطن وجودش برای ظهور دعا كرد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 33 بیمار

آقای دكتر،‌ من كسی را می خواهم كه روانم را درمان كند. چون آرامش عصبی ندارم. گفتم چرا این گونه شده ای؟

گفت: نامزدم مرا تنها گذاشته و رفته و ممكن است برنگردد و همچنین پدرم فوت نموده است گفتم: می دانی پدری داری كه بر بیماری تو و غم و غصه تو بیشتر از تو ناراحت است گفت چه كسی؟ گفتم امام زمانت گفت مگر ممكن است؟ گفتم: عجب از امام زمانی كه از حال شیعیانش خبردار نباشد،‌ بسیار گریست و گفت من چه من غمی دارم اگر او به فكر من باشد گفتم حتماً به فكر توست او را از یاد نبر و برای سلامتی اش دعا كن او نیز برای تو دعا می كند و سپس چند كتاب مناسب در این زمینه به او هدیه كردم.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 34 فروشنده قهوه در فرودگاه

چه داری  به ما بدهی كه خوب باشد ؟ گفت كافی گفتم به چه معناست گفت یعنی قهوه و … گفتم  كسی را می شناسی كه همه زبان ها را بلد باشد گفت: حتماً خودتان را می گویید گفتم:‌ بیا تا بیشتر بگویم. آمد و مفصل با او سخن گفتم و از آرامش و آسایش جهان که او بنا می دارد گفتم و او تائید كرد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 35 ماه محرم

یكی از وظایف مبلغ خوب آن است كه از بسترهای مختلف جهت توجه دادن به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف استفاده نماید به گونه ای كه دعائی بر فرج حاصل آید. لذا برخی از طرح های اجرایی به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

طرح اول: اقدام به بیان روایات منقول از حضرت سیدالشهدا،‌ پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می تواند فضای مجالس را در ایام سوگواری با عطر نام حضرت معطر گرداند بخصوص اگر روایت تبلیغی باشد مانند:

فردی به امام حسین علیه السلام عرض كرد: آیا صاحب این امر (حضرت قائم علیه السلام) شمائید؟

آن حضرت فرمودند: لا ولكن صاحب هذا الامر الطرید الشرید …

خیر ولی صاحب این امر كسی است كه از میان مردم رانده شده و دور افتاده است.(بحارالانوار  ج 51 ص234 )

طرح دوم: بیان روایاتی از معصومین علیهم السلام از قبیل آنچه كه این جا می آید شنونده را برای دعای فرج حضرت آماده می كند.

امام باقر علیه السلام‌ فرمودند: هنگامی كه جدم حسین علیه السلام كشته شد فرشتگان با گریه و نامه به درگاه خدا ضجه زدند و عرض كردند: خدای ما و آقای ما آیا از كسانی كه حسین را كشتند چشم پوشی می كنی؟ مگر او برگزیده تو و پسر برگزیده است نیست؟ مگر او بهترین و گرامی ترین آفریده ات نیست؟

در پی این شكایت و شكوه خداوند به فرشتگان چنین می فرمود: ای فرشتگان من آرام گیرید به عزت و جلال خویش سوگند می خورم كه بی تردید از ایشان انتقام خواهم گرفت هر چند پس از گذشت روزگاران باشد.

سپس خداوند امامان از فرزندان حسین علیه السلام را به فرشتگان نمایاند آنان با دیدن امامان مسرور و شادمان گشتند در آن میان یكی از ایشان ایستاده بود و نماز می گزارد.خداوند فرمود: بوسیله ی او از دشمنان انتقام می گیرم.

طرح سوم: بعضی از رخدادهای حماسه عاشورا می تواند مدخل مناسبی برای طرح بحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد البته نوع بیان و نتیجه گیری خیلی مهم است.

 • الف)‌ توجه نمودن حر بن یزید ریاحی
 • ب) تنهایی حضرت و بیان ایشان هل من ناصر ینصرنی”

طرح چهارم: ذكر تشرفات مختلف كه به گونه ای مربوط به سالار شهیدان و كربلای معلی می باشد از قبیل:

 • الف) ‌توصیه به خواندن زیارت عاشورا به گمشده راه مكه: عاشورا عاشورا عاشورا
 • ج) سید حیدر حلاوی
 • د) داستان مرحوم فشندی در عرفات

طرح پنجم: خواندن زیارت ناحیه مقدسه و توجه به ترجمه آن كه خود ذكر مصیبت وقابع كربلاست.

طرح ششم: بیان سیره اهل بیت علیه السلام در مواجه شدن با مصائب كربلا می تواند تذكری باشد كه شیعیان حضرتش به آن بزرگواران تاسی نموده و حماسه عاشورا تجلیل نمائیم.

از قبیل:

 • الف) بیان امام صادق علیه السلام به ابا هارون در ذكر مصیبت امام حسین علیه السلام
 • ب)‌ بیان امام هشتم علیه السلام به پسر شبیب
 • ج) روش امام سجاد علیه السلام در نقل وقایع عاشورا و گریه نمودن ایشان

 فرمایش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زیارت ناحیه كه فرمودند: “اكنون كه روزگار مرا به تاخیر انداخته و تقدیر الهی مرا از یاری تو باز داشته و در كربلا نبودم تا با دشمنانت بجنگم و با آنان كه بنای دشمنی با تو را نهادند دشمنی كنم صبح و شام برای تو گریه م یكنم و در مصیبت تو به جای اشك از دیدگانم خون جاری م یكنم

طرح هفتم: یكی از تكالیف شیعه در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ‌ ذكر مصائب امام حسین علیه السلام و تشكیل چنین مجالسی است كه صاحب مكیال به طور مشروح بیان فرموده اند.

طرح هشتم:  بین امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلام یك لقب مشترك وجوه دارد و آنهم سفینه النجاه كشتی نجات است میتوان از این مدخل طرح بحث نمود. و دلها را متوجه آن دو بزرگوار نمود.

پیامبر اكرم‌ صل الله علیه و آله: ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

زیارت آل یس: السلام علیك یا سفینه النجاه

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 36 آب

پس از خوردن یك لیوان آب خنك كه بسیار نیز گوارا بوده است و این گوارا بودن را اظهار می كنم و چند نفری را كه در كنار من نشسته اند متوجه این قضیه می سازم و اینكه این آب گوارا، دل تفتیده را به آرامش و سكون تبدیل می کند  سپس با مقدمه ای بیان می كنم كه حضرت برای جهان و دل شیعیان بعنوان ماء معین _ آب گوارا _ تعریف شده است و واقعاً اگر بتوانیم جرعه ای از دریای بیكران آن آب گوارا را بنوشیم پیوسته آرامش پایدار نصیب ما خواهد شد.

تبلیغ امام زمان علیه السلام – راهکار شماره 37 دعای سر سفره برای حضرت

وقتی بچه های جلسه قرآن، ناهار را نوش جان كردند و آماده شدند كه به كلاس قران هدایت شوند به ایشان اعلام كردم بچه ها ناهار خوشمزه بود همگی بسیار اعلام رضایت نمودند سپس بایشان عرض كردم بچه ها این غذای خوشمزه و همه رزق و روزی كه ما همیشه متنعم هستیم به بركت وجودی حضرت امام زمان علیه السلام است و ما الآن و همیشه بر سر سفره او قرار گرفته ایم پس انصاف نیست كه نعمت و روزی و بركت او را استفاده كنیم و از او تشكر نكنیم همین لحظه و همیشه بخاطر داشته باشیم كه پس از صرف غذا از ایشان ممنون باشیم و الان هم همگی با هم بپاس این نعمت دعای فرج آقا را همنوا میشویم اللهم كن …


دسترسی سریع و آسان به راهکار و محتوا برای مناسبت‌های نیمه شعبان، غدیر، محرم و فاطمیه
برای مطالعه و مشاهده مطالب خدمتگزاران میتوانید به فهرست مطالب در زیر مراجعه نمایید.

فهرست مطالب محرم فهرست مطالب فاطمیه فهرست مطالب نیمه‌شعبان فهرست مطالب غدیر کتابخانه خدمتگزاران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا