او_یک_خدمتگزار_بود شماره ۳۷

📜امیرالمومنین علیه السلام در توصیف او می فرماید: “همانطور که من برای پیامبر بودم، مالک برای من بود”

📌بعد از شهادتش، مولایش روزهای زیادی غمگین بودند و وقتی علت را جویا می شدند، می فرمودند که مگر نمی دانی مالک رفته؟!

🖌مالک اشتر نخعی در امتحان خدمتگزاری سربلند شد چون خواسته و رضایت امام زمانش را مقدم برهرچیزی می دانست و قدمی برنمی داشت تا مطمئن نباشد امام زمانش به آن قدم رضایت دارند…

🗡در جنگ صفین زمانی که فاصله‌ی زیادی تا غلبه بر لشکر معاویه نمانده بود، قاصد از مولا علی علیه السلام خبر آورد که خیمه غوغا شده و مولا دستور به برگشت مالک و همراهانش داده اند، مالک بلافاصله شمشیر در نیام کرد و برگشت. بادیدن نارضایتی همراهان گفت (نقل به مضمون) که تا اینجا جنگیدن به رضایت مولایم بوده و از اینجا به بعد رضایت ندارند یعنی خدا راضی نیست پس اشتباه هست…

📚 ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۵، ص ۹۸