او_یک_خدمتگزار_بود شماره ٣۶

📚 وقتی در کتاب بحار الانوار جلد ۴٧ می‌خوانیم که امام صادق علیه السلام به او فرموده است:
“به خدا سوگند تو را دوست دارم و کسی را که تو را دوست دارد نیز دوست می ‏دارم…”
جایگاه و شان و شخصیت “مفضل ” برای تاریخ و ما روشن می شود.
و یا امام کاظم علیه ‏السلام که ‏فرمودند:
“مفضل همدم و موجب راحتی من است”

✨ “مفضل بن عمر نخعی” ازیاران و خواص و وکلای امام صادق علیه السلام بود چنانچه متصدی برخی از امور آن حضرت بود و وقتی گروهی از شیعیان به مدینه آمدند و از امام صادق علیه‏ السلام تقاضا کردند شخصی را به ایشان معرفى نمایند که به هنگام نیاز در امور دینی و احکام شرعی به او مراجعه کنند، امام علیه السلام فرمودند: “مفضل را برایتان تعیین کردم، آن چه بگوید بپذیرید، زیرا او جز حق نمی‏گوید…”

🖋 این مرد بزرگ، رازدار حضرت صادق علیه‌السلام بود؛ امام علیه ‌السلام چهار روز پیاپی درباره توحید با وی به گفتگو پرداخت و فرمان داد آن را بنویسد و در بین مردم منتشر کند. حضرت در پایان این گفتار طولانی، فرمودند:
“ای مفضل! هرگاه خواستی، برو و بیا که تو همنشین مایی. تو نزد ما منزلتی والا داری، جایگاه تو در قلب مومنان چون آب برای تشنه است”